Aktualności

Kurs Jan

 

W dniach 12-17 lipca 2022 r. w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła w Kielcach przeżywaliśmy Kurs Jana – umiłowanego ucznia Chrystusa Pana. Podczas tych dni wspólnie odkrywaliśmy sekret tożsamości i misji ucznia Jezusa Chrystusa. Kim jest Jezus? Kim jest Jego uczeń? Z kim i jakie relacje buduje uczeń? Jak dokonuje się w nim wewnętrzna przemiana? Na tej drodze formowaliśmy wspólnotę uczniów Jezusa Mistrza.

 

 

 

 

 

 

 

Świadectwa:

Kurs „Jan – umiłowany uczeń Chrystusa Pana” był dla nas kolejnym kursem na drodze Nowej Ewangelizacji. Był to czas, w którym Pan uczył nas, jak być Jego uczniami, jaka spoczywa na nas misja bycia uczniami Chrystusa oraz jak sami mamy stawać się głoszącymi dla innych i jak przyprowadzać nowych uczniów do Pana. Był to czas nowego i dalszego duchowego wzrastania. Jesteśmy naszemu Panu wdzięczni za dar głoszących, za s. Franciszkę, s. Izę, s. Samuelę i ks. Sylwestra oraz za całą Koinonię Św. Pawła, wśród której dane nam było poznawać określone elementy duchowości monastycznej, nawiązującej do duchowości Kościołów Wschodu. Za wszystkie chwile sześciodniowego kursu Jan jesteśmy Panu Bogu całym sercem wdzięczni.

Małżonkowie Bożenka i Janusz

Jest takie miejsce…

– gdzie można spotkać BOGA
– gdzie można usłyszeć SERCE BOGA !
– gdzie można doświadczać MIŁOŚCI BOGA
– gdzie można trwać… sercem przy SERCU BOGA

Wiele lat temu, w bardzo trudnym momencie mojego życia, kiedy byłam mocno zagubiona, pomocna dłoń wskazała mi miejsce, gdzie można spotkać BOGA i … rozpocząć nowe życie z Nim.
Zaczynałam prawie od zera… Powoli i stopniowo przebijało się do mojego zamkniętego serca Słowo Boże – Bóg otwierał uszy i oczy, dotykał ran – wszystko bolało – niezbędny był proces oczyszczenia i uzdrowienia, który trwał długo. Równocześnie jednak utrwalało się we mnie zapewnienie o Bożej Miłości. Wszystkie rekolekcje, konferencje, kursy, codzienna Eucharystia, liturgia godzin, adoracja oraz modlitwa przeżywane we wspólnocie Koinonia św. Pawła stawały się życiodajnym pokarmem na nowej drodze życia – życia wiary w Bożego Syna, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie… Poznawanie, zgłębianie i przyswajanie Bożej Mądrości przemieniało myślenie i rozszerzało serce, kształtowało i zmieniało moje życie, które nabierało wartości.
Wielkim i ważnym doświadczeniem była dla mnie bezwarunkowa akceptacja mojej osoby we wspólnocie. Byłam słaba i potrzebowałam wsparcia tych, którzy mocno i blisko stali przy Jedynym Bogu.
W uzdrawianym sercu zrodziła się wdzięczność za wielkie rzeczy, które uczynił mi Wszechmocny… wdzięczność za łaski i dary oraz za tych, przez których dobry Bóg je przekazuje. Szczerość i prostota w dzieleniu się przeżywaniem wiary we wspólnocie zachęcały do otwartości, której jednak trzeba było się uczyć …
Zapragnęłam zostać uczniem w szkole Jezusa – zasiąść u stóp Mistrza, otworzyć serce na Jego Obecność i Słowo, przyjmować Życie i uczyć się jak żyć z Nim. Żyć pełnią Prawdy i Miłości, mądrze i odpowiedzialnie, budować i rozwijać właściwe relacje z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Św. oraz z Maryją – Matką Kościoła i innymi ludźmi, aby uczestniczyć w Bożym planie zbawienia i służyć świadomie przekazując wiarę, nadzieję i miłość – to, co otrzymuję…

Zaświadczam, że jest takie miejsce, gdzie wszystko jest możliwe – to KOINONIA ŚW. PAWŁA.
Właśnie tutaj
– można spotkać BOGA
– można usłyszeć SERCE BOGA !
– można doświadczać MIŁOŚCI BOGA
– można trwać… sercem przy SERCU BOGA…
– można ŻYĆ z BOGIEM

Bogumiła K.

 

 

 

 

 

Skip to content