Aktualności

Formacja dla katechetów

 

Od 25 do 27 września s. Samuela i s. Marianna z naszej Wspólnoty prowadziły rekolekcje „Życiodajna moc wiary” dla katechetów z diecezji sandomierskiej. Rekolekcje odbywały się w Diecezjalnym Ośrodku Turystyki i Formacji Chrześcijańskiej „AUGUSTIANUM” w Radomyślu.

Wiara kryje w sobie moc udzielania życia, które swoje źródło ma w Bogu, objawionym w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym.

Ta Dobra Nowina, ma swoje oparcie w słowach Jezusa: „Ja przyszedłem po to, aby (owce) miały życie w obfitości” (J 10, 10). Aby tak się stało, potrzebny jest „dotyk wiary”: potrzeba z wiarą dotknąć Jezusa i być dotkniętym przez Jezusa mocą Bożej miłości, mocą Ducha Świętego, który rozlewa w nas życie Boże: uzdrawia, przebacza i wskrzesza z martwych…

 „To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia i czego dotykały nasze ręce…” (1 J 1, 1nn). Podczas naszych rekolekcji odkrywaliśmy spisane w Ewangeliach świadectwa apostolskie, wskazujące szczególnie na te sytuacje, w których różne osoby dotykały Jezusa, a był to „dotyk wiary” i zarazem różnych osób dotykał Jezus, a był to „dotyk miłości”.

 

Skip to content