Wkrótce

Data: 30 marca-2 kwietnia 2023 r.

 

Temat: Spotkania z Miłością, która sięga poza śmierć

 

Jezus miłował Martę i jej siostrę (Marię) i Łazarza” (J 11,5)

 

W każdej Eucharystii prosimy Pana: „Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud twój wzrastał w miłości…”. Nasza miłość jest odpowiedzią na miłość Boga, który pierwszy nas umiłował (por. 1 J 4,10.19).

Tym razem w czasie naszych rekolekcji będziemy rozważać Słowo Boże, które poprowadzi nas do Betanii, do domu przyjaciół Jezusa, których Pan miłował. Marta, Maria i Łazarz, podczas tych częstych spotkań, każde na swój sposób dojrzewało w miłości do Jezusa: w przyjaźni i miłości, która sięga poza śmierć.

Dzisiaj my pragniemy uczyć się od nich „jak wzrastać w miłości”: jak przyjmować miłość, jak dawać miłość, jak świadczyć o miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym (por. Rz 8,38).

A to w tym celu, „abyśmy dzięki Duchowi Świętemu, w miłości wkorzenieni i ugruntowani, zdołali poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę” (Ef 3,16-19), „abyśmy uwierzyli miłości jaką Bóg ma ku nam” (1J 4,8.16) i abyśmy wzrastając w tej wierze i miłości, mogli powtórzyć za św. Pawłem: „Chrystus mnie umiłował i siebie samego wydał za mnie. Nie mogę odrzucić łaski Bożej” (Ga 2,20).

Serdecznie zapraszamy!

 

Prowadzący: Ks. Marian Królikowski

Program:

  • czwartek – sobota:
    godz. 18.00  – Eucharystia
    godz. 18.45  –  Konferencja
  • niedziela:
    godz. 11.00  – Eucharystia

Miejsce:

Parafia św. Pawła Apostoła
ul. Wileńska 1A
25-411 Kielce

 

 

 

Skip to content