„Pisma Święte mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu w Chrystusie Jezusie” (por. 2 Tm 3,14-17). Wierzymy w moc Słowa Bożego, gdyż ono  zmienia jakość naszego życia: nic nie pozostaje takie jak przedtem. Natchnione Duchem Świętym, jedynie Słowo zawarte w Piśmie Świętym ma zdolność objawić nam „Boży projekt życia” dla każdego człowieka. Chociaż „szacunek katolików do Pisma Świętego nie ma granic, to jednak wyrażany jest głównie przez to, że trzymają się oni z daleka od Biblii” (Paul Claudel).

W tym cyklu formacyjnym pragniemy podjąć zgłębianie różnych biblijnych tematów, problemów i pojęć, aby pozytywnie odpowiedzieć na ten pełen ironii zarzut o „ignorancję biblijną” ludzi Kościoła. Weźmiemy do ręki Pismo Święte, będziemy je cierpliwie zgłębiać, aby wejść w „ducha Biblii”. Mamy nadzieję, że przybliży nas to, do „biblijnego sposobu myślenia”: do obrazu człowieka, świata i Boga, który przynosi nam Biblia.

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w całorocznym „kursie teologii biblijnej”. 

Program (w każdą środę):

18.00 – Eucharystia
18.45 – wspólna modlitwa Słowem Bożym, konferencja, spotkanie w małych grupach, modlitwa wstawiennicza
20.00 – zakończenie