TRIDUUM PASCHALNE W „KOINONII ŚW. PAWŁA”

Święta Paschalne w „Koinonii św. Pawła” przeżywane są jako szczyt roku liturgicznego.

Wielki Czwartek
Zgodnie z odnowioną posoborową liturgią, Triduum Paschalne rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku, która jest jakby sakramentalnym „prologiem” tego, co będzie celebrowane w następnych dniach. Eucharystia ta jest zarazem obrzędowym przekazem całego i jedynego Misterium Paschalnego.

Wielki Piątek
Liturgia Wielkiego Piątku uświadamia nam, że Męka i Śmierć Jezusa dla nas, dla naszego zbawienia jest ciągle żywą i aktualną rzeczywistością. Jezus umiłował nas aż do wejścia
w śmierć, aż do oddania życia za nas na krzyżu, wtedy gdy byliśmy grzesznikami.
Na drzewie krzyża, poprzez najbardziej haniebną i okrutną śmierć, dokonał naszego zbawienia. Wyzwolił nas z grzechu i obdarzył nowym życiem, życiem dzieci Bożych. Adorując Krzyż, całujemy przebity bok Jezusa, w którym jest nasze zbawienie i ocalenie.

Wielka Sobota – Wigilia Paschalna
Triduum osiąga swój punkt szczytowy w Wigilię Paschalną. Podczas czuwania Wspólnota wspomina i przeżywa zbawcze wydarzenie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa w oczekiwaniu na Paruzję. Jest to czuwanie na cześć Pana, ponieważ podczas pewnej nocy takiej jak ta, Chrystus powstał z martwych oraz pewnej nocy takiej jak ta, Chrystus powróci, aby otrzymać królestwo. Odwołując się do tradycji chrześcijańskiej, Wspólnota w tym czuwaniu nie oczekuje Pana, który powinien dopiero zmartwychwstać, ale poprzez doroczną uroczystość odnawia pamiątkę Jego zmartwychwstania aż do dnia, w którym przyjdzie Pan. Zgromadzenie liturgiczne uczestniczy tej nocy w liturgii światła, następnie w liturgii Słowa, podczas której czytane są wszystkie czytania przygotowane na tę Uroczystość. Każda lektura Słowa Bożego poprzedzona jest odpowiednim komentarzem zachęcającym uczestników do uważnego słuchania, po psalmie śpiewana jest pieśń uwielbienia, która treścią odpowiada na usłyszane Słowo. Tej nocy przewidziana jest liturgia chrzcielna. Chrystus stał się Zbawicielem przez krzyż, śmierć i zmartwychwstanie i nie zbawia inaczej, jak tylko przez włączenie w swoją śmierć i zmartwychwstanie. Dokonuje się to przez chrzest, przez który człowiek zanurza się w Chrystusa umierającego i zbawiającego. Podczas tej nocy często udzielany jest sakrament chrztu nowym członkom Ciała Chrystusa. Po liturgii eucharystycznej czuwanie kończy się procesją rezurekcyjną i uwielbieniem wielkich dzieł Boga, których dokonał w historii zbawienia, uwielbieniem Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, który stał się Panem całego stworzenia. Modlitwa ta wyraża głęboką radość ze zbawienia i nadzieję, że skoro Chrystus Zmartwychwstał, to również my zmartwychwstaniemy razem z Nim.

Święte Triduum kończy się Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. Radość paschalna trwa aż do Pięćdziesiątnicy.

zapraszamy do udziału w
TRIDUUM PASCHALNYM

WIELKI   CZWARTEK

Msza św. Wieczerzy Pańskiej      godz. 18.00
Adoracja Najśw. Sakramentu       do godz. 21.00 (kończymy Kompletą)

WIELKI PIĄTEK

Droga Krzyżowa                             godz. 16.00
Liturgia Wielkiego Piątku             godz. 17.00
Adoracja Najśw. Sakramentu        do godz. 21.00 (kończymy Kompletą)

WIELKA SOBOTA

Poświęcenie pokarmów               godz. 11.00

LITURGIA WIELKIEJ NOCY

Adoracja Najśw. Sakramentu       godz. 19.00
Wigilia Paschalna                             godz. 20.00

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Eucharystia                                         godz. 11.00

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

Eucharystia                                         godz. 11.00