Prowadzący: Ks. Marian Królikowski

Temat: WARTO MIEĆ NADZIEJĘ

Wiem, komu uwierzyłem” (2 Tm 1,12) – „Wiem, w kim złożyłem moją nadzieję”, „wiem, komu zaufałem”, „wiem, w kim złożyłem moją nadzieję”. „W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni” (Rz 8,24), „A nadzieja zawieść nie może” (Rz 5,5), „My, którzyśmy nadzieję złożyli w Chrystusie” (Ef 1,12), „mam nadzieję w Panu Jezusie” (Flp 2,19), „W nadziei życia wiecznego” (Tt 1,2), „Miejcie doskonałą nadzieję na łaskę” (1 P 1,13).

Nie chcemy szukać taniego i łatwego pocieszenia, lecz wsłuchując się w Słowo Boże i głos Kościoła, pragniemy odkryć i przyjąć pełne mocy przesłanie: warto mieć nadzieję na zbawienie i życie wieczne; warto mieć nadzieję, że życie człowieka i świat ma sens, a my dzięki wierze dostaliśmy bilet do szczęścia wiecznego i że ten bilet jest przeznaczony dla każdego człowieka, choćby miejscówka była na ostatni pociąg…

W czasie tych rekolekcji proponujemy wspólną drogę, która stanowi dla nas wezwanie, aby odkryć na nowo nadzieję, zapomnianą cnotę, która jest niezbędna dla naszego życia ludzkiego i świadectwa chrześcijańskiego (por. 1 P 3,15). Nasze rekolekcyjne rozważania, pozwolą nam na weryfikację aktualnego stanu naszej wiary: jak wygląda moje naśladowanie Jezusa, jakość mojej relacji z Panem dzisiaj – tu i teraz? Ewangelie poświadczają, że Jezus jako człowiek był godzien wiary i zaufania. W swoim codziennym życiu, Jezus potrafił ukazać ludziom Boga wiernego i godnego zaufania…

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Program:
Czwartek – sobota
g.18.00 – Eucharystia
                Konferencja
Niedziela
g.11.00 – Eucharystia
Zakończenie rekolekcji

Miejsce: Parafia Św. Pawła Apostoła
ul. Bęczkowska 53A, Kielce