Wszystkie kursy, jakimi posługujemy w S.N.E. mimo że posiadają swój własny cel, stanowią narzędzie do osiągnięcia ogólnego celu Szkoły. Jest nim formacja ewangelizatorów, formatorów ewangelizatorów oraz koordynatorów Szkół Nowej Ewangelizacji. Ten cel S.N.E. realizowany jest na kilku zasadniczych etapach, którym są podporządkowane poszczególne kursy. Poniżej zostały one zaprezentowane wraz z  kursami do nich przepisanymi. Rozwijając zakładki, można zapoznać się również ze szczegółowymi celami poszczególnych kursów.

Etap podstawowy: Ewangelizacja

Etap wzrostu: Formacja Ewangelizatorów

Etap formacji: Formacja Formatorów Ewangelizatorów

Etap formacji: Formacja Permanentna