Kościół, prowadzony przez Ducha Świętego, tworzy czasy i przestrzenie łaski, kiedy podejmuje pewne okazje do specjalnych treści religijnych i odpowiednich środków uświęcenia, i kiedy zwołuje wspólnotę wierzących, aby ją odnowić w życiu i jej misji.

Takim czasem łaski, jest trzyletni program duszpasterski Kościoła w Polsce (KEP) ?Eucharystia ? Źródło, Szczyt i Misja Kościoła?, który będzie obowiązywał w latach 2019-2022. Na trzy kolejne lata realizacji programu zostały wyznaczone tematy:

  • ?Eucharystia ? tajemnica wyznawana?,
  • ?Eucharystia ? tajemnica celebrowana?,
  • ?Eucharystia ? wezwanie do świętowania i apostolatu?.

Ponieważ cały Kościół został wezwany do pełniejszego rozpoznania tajemnicy Eucharystii, dlatego idąc w ślad za tą propozycją duszpasterską Konferencji Episkopatu w Polsce, podejmujemy jako ?Koinonia św. Pawła? nasz temat całorocznych konferencji: Eucharystia daje życie.

Nasze rozważania, będą oparte o treść Adhortacji Apostolskiej Sacramentum Caritatis, Ojca Świętego Benedykta XVI, ?O Eucharystii, Źródle i Szczycie życia i misji Kościoła?.

Świadomi naszego powołania do Nowej Ewangelizacji, pamiętamy, że powinność ta, nieustannie wypływa z Eucharystii, ?źródła i szczytu wszelkiej ewangelizacji?[1].

Pan przyszedł ?aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne? (J 6, 40). ?Ciało Chrystusa jest dla życia świata? (por. J 6, 52). ?Kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. ? (J 6,57). Dobry Pasterz, przyszedł po to, aby ludzie mieli życie i mieli je w obfitości (por. J 10, 10).

Serdecznie zapraszamy do udziału we wspólnej modlitwie i refleksji.

[1]             Por. SC, nr 9; PO, nr 5-11;  SC, nr 10.