Rekolekcje wielkopostne

„WARTO MIEĆ NADZIEJĘ”. Oto temat tegorocznych rekolekcji wielkopostnych, które od czwartku do niedzieli Ks. Marian Królikowski prowadził w naszej Wspólnocie i Parafii. „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie” (1 P 1, 3-4). „W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni” (Rz 8, 24). 

Nie szukaliśmy taniego i łatwego pocieszenia, lecz wsłuchując się w Słowo Boże i głos Kościoła, odkrywaliśmy pełne mocy przesłanie: warto mieć nadzieję na zbawienie i życie wieczne; warto mieć nadzieję, że życie człowieka i świat ma sens, a my dzięki wierze dostaliśmy bilet do szczęścia wiecznego i że ten bilet jest przeznaczony dla każdego człowieka, choćby miejscówka była na ostatni pociąg…

W czasie tych rekolekcji odkrywaliśmy na nowo nadzieję, zapomnianą cnotę, która jest niezbędna dla naszego życia ludzkiego i świadectwa chrześcijańskiego (por. 1 P 3, 15). Nasze rekolekcyjne rozważania pozwoliły nam na weryfikację aktualnego stanu naszej wiary: jak wygląda moje naśladowanie Jezusa, jakość mojej relacji z Panem dzisiaj – tu i teraz? Ewangelie poświadczają, że Jezus jako człowiek był godzien wiary i zaufania. W swoim codziennym życiu, Jezus potrafił ukazać ludziom Boga wiernego i godnego zaufania…

Słowo Boże przekonuje nas, że jesteśmy powołani, by żyć nadzieją, by wyrażać naszą chrześcijańską nadzieję. Powinniśmy więc zacząć od dzielenia „radości i nadziei, smutków i trosk ludzi nam współczesnych” (Gaudium et spes 1), przynosząc im – w glinianych naczyniach (por. 2 Kor 4, 7), ubogich i kruchych, jakimi jesteśmy – wielki skarb błogosławionej nadziei: 

  • życie jest silniejsze od śmierci, miłość jest silniejsza od nienawiści, wierność Boga jest silniejsza od niewierności człowieka! 

Chrześcijanie to ci, którzy mają nadzieję (por. 1 Tes 4, 13; Tt 2, 11-14; 2 Tes 2, 16).

Rekolekcje zakończyliśmy celebracją Eucharystii w Niedzielę Palmową (Niedzielę Męki Pańskiej).

Warto mieć nadziejęWarto mieć nadziejęNiedziela Palmowa

 

 

 

Niedziela PalmowaNiedziela PalmowaNiedziela Palmowa