Rekolekcje dla osób konsekrowanych 2019 (rekolekcje lectio divina) 

Temat: ?Nieustannie się módlcie? (1Tes 5,17): modlitwa w życiu chrześcijanina

Rekolekcje dla osób konsekrowanych 2019 – terminy: 10-16.06.2019 oraz  29.07-04.08.2019
Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 450 zł
Prowadzący: ks. Marian Królikowski, s. Samuela Klimas

Rekolekcje dla osób konsekrowanych 2019 odbywają się w milczeniu.
Rekolekcje lectio divina.

Całe życie chrześcijańskie powinno być jedną wielką modlitwą. Zadaniem każdego pokolenia chrześcijan i każdego chrześcijanina, jest podjęcie drogi modlitwy: nie tylko podanie jej definicji, ale życie modlitwą, ponieważ wiara zanika gdy już nie jest praktykowana, a taką praktyką jest modlitwa. Modlitwa potrzebuje doświadczenia. Modlitwa jest bowiem w swej istocie doświadczeniem Obecności Bożej: poza tym doświadczeniem Boga, nie ma modlitwy.

Zarówno wczoraj jak i dzisiaj modlitwa była i jest trudem dla chrześcijan: modlić się nie jest łatwo. Dlatego również pierwsi uczniowie potrzebowali wskazówek na temat modlitwy i prosili Jezusa: ?Panie, naucz nas się modlić? (Łk 11,1).

W czasie naszych rekolekcji spróbujemy odpowiedzieć na podstawowe pytania: czym jest modlitwa? Czy jeszcze się modlimy? Gdzie się modlić? Dlaczego chrześcijanie mają się modlić i jak się modlić prawdziwie po chrześcijańsku? Jak możemy praktycznie wypełnić polecenie ?nieustannie się módlcie? (1Tes 5,17)?

Modlitwa jest zawsze ?oratio fidei?, modlitwą pełną wiary (Jk 5,15): nie tylko jest czyniona z wiarą, ale też wypływa z wiary ? modlitwa jest zdolnością wypowiadania się wiary.

Jezus Chrystus chce się modlić z nami, chce, abyśmy Jego modlitwę uczynili naszą: modlimy się właściwie, gdy nasza wola i całe nasze serce jednoczą się z modlitwą Chrystusa. Tylko w Jezusie Chrystusie możemy się modlić i tylko wraz z Nim możemy być wysłuchani. Również cisza jest w Nim modlitwą i uderzenia serca są jak głos, który cicho i w ukryciu śpiewa, śpiewa dla Boga…

Serdecznie zapraszamy.

Rozpoczęcie: g. 18.00 Eucharystią (17.30 Nieszpory)
Zakończenie: g. 13.00 Obiadem

Miejsce: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła (ul. Bęczkowska 53a, 25-411 Kielce).

Rekolekcje dla osób konsekrowanych 2018 - rekolekcje lectio divina - rekolekcje zakonneRekolekcje dla osób konsekrowanych 2018 - rekolekcje lectio divina - rekolekcje zakonne

 

 

Formularz zgłoszeniowy - 29.07-04.08.2019

Rekolekcje dla Osób Konsekrowanych
 • UWAGA: Warunkiem przyjęcia na kurs lub rekolekcje jest kontakt telefoniczny po wysłaniu zgłoszenia oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 50 zł. na konto Wspólnoty. W razie rezygnacji z udziału zaliczka nie podlega zwrotowi.
  0
 • Termin: 3-9.08.2020; Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 450 zł Lokalizacja: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła ul. Bęczkowska 53A 25-411 Kielce W SYTUACJI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W REKOLEKCJACH PROSIMY O POWIADOMIENIE
  1
 • Imię*
  2
 • Nazwisko*
  3
 • Adres e-mail*
  4
 • Wiek*
  5
 • Zawód*
  6
 • Adres*Prosimy o podanie wraz z kodem pocztowym.
  7
 • Telefon kontaktowy*
  8
 • Wspólnota/Parafia*
  9
 • Funkcje we Wspólnocie/Parafii*
  10
 • Czy potrzebne jest zaświadczenie o udziale w Rekolekcjach?*
  11
 • Czy korzystasz z zakwaterowania?*
  12
 • 13

Przeczytaj świadectwo

Rekolekcje dla osób konsekrowanych (rekolekcje zakonne) – świadectwo

Rekolekcje dla osób konsekrowanych 2018 - rekolekcje lectio divina - rekolekcje zakonneTe rekolekcje były dla mnie wielkim darem. Pan pozwolił mi je przeżywać
we wspólnocie ?Koinonia Św. Pawła? w Kielcach. W dniu przyjazdu
wieczorem rozpoczęłyśmy ten święty czas łaski ? Eucharystią. I tak Pan
prowadził nas drogą rekolekcyjną, na której zatrzymywałyśmy się i na
nowo odkrywałyśmy Abrahama ?człowieka, który usłyszał i zobaczył Słowo
Boga?. Tego, dla którego powołanie było wezwaniem wiary w Słowo Boga,
wejściem w siebie, posłuszeństwem Słowu. Tego, który jest naszym ojcem w
błogosławieństwie, w łasce, w wierze i obietnicy Boga. Ta droga oprócz
konferencji głoszonych przez ks. Mariana Królikowskiego, założyciela
wspólnoty prowadziła nas Liturgią Godzin: Jutrznią, Nieszporami i Kompletą,
a także osobistymi spotkaniami z Panem, z Jego Słowem, przedpołudniową
adoracją, by uwielbiać naszego Pana i Zbawiciela, patrzeć na Niego i
wsłuchiwać się w Jego Słowo. Centrum dnia zawsze była Eucharystia,
podczas której karmiłyśmy się Słowem i Ciałem Jezusa Chrystusa. Tak, te
rekolekcje to autentyczna uczta duchowa i faktycznie mogłyśmy odkryć
Jezusa, którego oczami wiary widział Abraham.

A poza tym warunki kameralne… 

piękna sceneria mimo, iż w mieście, to wyjątkowy spokój i cisza. Wymarzone miejsce również dla tych, którzy mają potrzebę odprawienia indywidualnych rekolekcji.  Wszystkich, którzy stoją przed dylematem wyboru rekolekcji zachęcam do udziału w rekolekcjach we wspólnocie kieleckiej. Warto tu przyjechać, by wyjść z tego wszystkiego co nas zatrzymuje w drodze do Ziemi Obiecanej.  S. Justyna