Od 12 do 15 września nasza Wspólnota prowadziła rekolekcje dla kandydatów na alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Słuchając Słowa Bożego, kandydaci mogli odkrywać dar nowego życia otrzymany od Boga, który jest Miłością. Oprócz Liturgii celebrowanej wraz z całą Wspólnotą, był także czas na modlitwę osobistą. Kandydaci mogli rozeznawać i umocnić swoje powołanie oraz powierzyć swoje życie Chrystusowi jako Panu. Nie zabrakło też czasu na budowanie wspólnoty braterskiej.