W dniach 19-22 grudnia nasza Wspólnota i Parafia przeżywała rekolekcje adwentowe, które głosił ks. Marian Królikowski. Oto temat naszych rozważań: „Bóg, który przychodzi do człowieka”. Rozważaliśmy w sposób szczególny dwa rozdziały Ewangelii według św. Mateusza (24-25), w których Jezus zapowiada czasy swojego powtórnego przyjścia, czasy ostateczne. Pierwsi chrześcijanie z nadzieją oczekiwali dnia powrotu Pana, który my nazywamy końcem świata i boimy się nawet o nim myśleć. Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie: Czy rzeczywiście końca świata mamy się bać, czy można się do niego przygotować? Tak jak niegdyś swoich uczniów, tak również i nas Jezus przestrzega przed fałszywymi prorokami, przed letniością naszego chrześcijańskiego życia, przed „zakopaniem  talentu” z powodu fałszywego obrazu Boga. W obliczu konieczności zmierzenia się z kryzysem autorytetów, z kryzysem instytucji Kościoła, trzeba nam odpowiedzieć sobie na pytanie o stan naszego czuwania, czy też oczekiwania na powrót Chrystusa. Pan się nie opóźnia. Przyjdzie na pewno. To my się opóźniamy i możemy stanąć przed Bogiem nieprzygotowani. Dlatego trzeba nam podjąć czuwanie jako styl życia. A sądzeni będziemy z teraźniejszości, z tego czy miłosierdzie czynimy dziś! Okażmy się więc sługami „dobrymi i wiernymi” poprzez dzielenie się miłosierdziem, które otrzymujemy od Boga.