WIZYTA DUSZPASTERSKA 2020

PROGRAM

03.01.2020 r.  (piątek), od godz. 15.30: ul.  Bęczkowska.

04.01.2020 r. (sobota), od godz. 10.00: ul. G. Morcinka.  

07.01.2020 r. (wtorek), od godz. 15.30: ul. Świerczyńska nr 38; nr 40 i nr 42 (domki szeregowe).  

08.01.2020r. (środa), od godz. 15.30: ul. Świerczyńska – pozostałe numery. 

09.01.2020r. (czwartek), od godz. 15.30: ul. Ciekocka i ul. św. Pawła.

06.01.2019    OBJAWIENIE PAŃSKIE (poniedziałek)
Od g. 15.00 na terenie parafii kolędować będą grupy  dzieci Młodych Ewangelizatorów.

Wizyta duszpasterska jest czasem modlitwy i błogosławieństwa naszych rodzin, mieszkań i domów. Serdecznie prosimy, aby w miarę możliwości uczestniczyli w niej wszyscy członkowie rodziny.

Należy odpowiednio przygotować stół (nakryty obrusem), umieścić na nim Księgę Pisma Świętego, krzyż i świece oraz naczynie z wodą święconą.

Nowych mieszkańców naszej Parafii oraz tych, którzy mają przeszkody, prosimy o zgłaszanie się do kancelarii parafialnej celem indywidualnego ustalenia terminu wizyty duszpasterza.