WIZYTA DUSZPASTERSKA 2019

PROGRAM

03.01.2019 r.  (czwartek), od godz. 15.30: ul.  Bęczkowska

04.01.2019 r. (piątek), od godz. 15.30: ul. Świerczyńska nr. 38 i nr. 40 (domki szeregowe)

05.01.2019 r. (sobota), od godz. 10.00: ul. G. Morcinka.

07.01.2019 r. (poniedziałek), od godz. 15.30: ul. Świerczyńska – pozostałe numery;

08.01.2019 r. (wtorek), od godz. 15.30: ul. Ciekocka i ul. św. Pawła.

06.01.2019    OBJAWIENIE PAŃSKIE (niedziela)
Od g. 15.00 na terenie parafii kolędować będą grupy  dzieci Młodych Ewangelizatorów.

Wizyta duszpasterska jest czasem modlitwy i błogosławieństwa naszych rodzin, mieszkań i domów. Serdecznie prosimy, aby w miarę możliwości uczestniczyli w niej wszyscy członkowie rodziny.

Należy odpowiednio przygotować stół (nakryty obrusem), umieścić na nim Księgę Pisma Świętego, krzyż i świece oraz naczynie z wodą święconą.

Nowych mieszkańców naszej Parafii oraz tych, którzy mają przeszkody, prosimy o zgłaszanie się do kancelarii parafialnej celem indywidualnego ustalenia terminu wizyty duszpasterza.