Łapsze Niżne w Pieninach to miejsce tegorocznego wyjazdu dzieci i młodzieży z „Koinonią św. Pawła”. Czas od 6 do 13 sierpnia obfitował w wędrówki górskie, refleksje nad biblijną historią zbawienia, poznawanie siebie i budowanie głębokich relacji z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Słowo Boże towarzyszyło nam więc stale. Podejmowaliśmy też poważne dysputy o życiu i o współczesnych problemach w świecie. To niesamowite połączenie zdobywania gór (Trzy Korony i Sokolica to podstawa) oraz duchowego doświadczenia wiary jest niepowtarzalne w innym kontekście. Dlatego z radością przechowamy w pamięci wspólne echo Słowa, trud wędrowania i modlitwy oraz wymagające, ale bardzo twórcze podchody.