Lectio divina

Lectio divinaLectio divina jest darem wywodzącym się z żydowskiej tradycji lektury Biblii. Jest także dziedzictwem wielkiej tradycji hermeneutyki patrystycznej, która poszukuje w jaki sposób przełożyć biblijny tekst na życie. Lectio divina tak prowadzi człowieka, aby utkwił on swoje spojrzenie na Chrystusie, poszukiwał Go na stronicach Biblii, a następnie wprowadza go w dialog z Chrystusem objawionym w Słowie Bożym. W ten sposób w Jego świetle może zobaczyć swoją codzienność. W naszej Wspólnocie poświęcamy każdego dnia 2h na modlitwę Słowem Bożym – lectio divina.

Benedykt XVI, Verbum Domini: W dokumentach przygotowujących do Synodu i towarzyszących mu była mowa o różnych metodach czytania Pisma świętego z pożytkiem i w duchu wiary. Jednak najwięcej uwagi poświęcono lectio divina, która doprawdy „może otworzyć przed wiernym skarb słowa Bożego, a także doprowadzić do spotkania z Chrystusem, żywym Słowem Bożym”.

 

Rekolekcje prowadzone w ramach Biblijnej Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Pawła prowadzone są metodą lectio divina.

 

Biblijna Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Pawła Przeznaczona jest dla wszystkich, którzy pragną pogłębić doświadczenie wiary w konfrontacji ze Słowem Bożym. Zapraszamy księży, osoby konsekrowane, osoby świeckie.

Podczas rekolekcji każdego dnia przewidziane są dwa spotkania ze Słowem Bożym (rano i po południu). Spotkania te połączone są z refleksją i modlitwą osobistą oraz uczestnictwem w liturgicznej modlitwie Wspólnoty (Liturgia Godzin i Eucharystia). 

Rekolekcje: Byłem chory, a odwiedziliście Mnie (Mt 25) 1-3.03.2019