Lectio divina

Lectio divinaLectio divina jest darem wywodzącym się z żydowskiej tradycji lektury Biblii. Jest także dziedzictwem wielkiej tradycji hermeneutyki patrystycznej, która poszukuje w jaki sposób przełożyć biblijny tekst na życie. Praktyka modlitewnej lektury Słowa Bożego tak prowadzi człowieka, aby utkwił on swoje spojrzenie na Chrystusie, poszukiwał Go na stronicach Biblii. Następnie wprowadza go w dialog z Chrystusem objawionym w Słowie Bożym. W ten sposób w Jego świetle może zobaczyć swoją codzienność. W naszej Wspólnocie poświęcamy każdego dnia 2h na modlitwę Słowem Bożym.

Benedykt XVI, Verbum Domini: W dokumentach przygotowujących do Synodu i towarzyszących mu była mowa o różnych metodach czytania Pisma świętego z pożytkiem i w duchu wiary. Jednak najwięcej uwagi poświęcono lectio divina, która doprawdy „może otworzyć przed wiernym skarb słowa Bożego, a także doprowadzić do spotkania z Chrystusem, żywym Słowem Bożym”.

 

Rekolekcje proponowane w ramach Biblijnej Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Pawła prowadzimy metodą lectio divina.

 

Biblijna Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Pawła przeznaczona jest dla wszystkich, którzy pragną pogłębić doświadczenie wiary w konfrontacji ze Słowem Bożym. Zapraszamy księży, osoby konsekrowane, osoby świeckie.

Podczas rekolekcji każdego dnia przewidziane są dwa spotkania ze Słowem Bożym (rano i po południu). Spotkania te połączone są z refleksją i modlitwą osobistą oraz uczestnictwem w liturgicznej modlitwie Wspólnoty (Liturgia Godzin i Eucharystia). 

Najbliższa propozycja:

REKOLEKCJE W RAMACH BIBLIJNEJ SZKOŁY NOWEJ EWANGELIZACJI

Temat: Jezus i Samarytanka „Daj Mi pić!” (J 4,7)

Termin: 11-13 października 2019r.

Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 160 zł

Cel: Poprzez rozważania Ewangelii wszyscy jesteśmy wzywani, aby pójść do studni w Sychar i słuchać słów Jezusa, który pragnie rozmawiać z nami. Nasze pragnienia i  oczekiwania spotkają się z pragnieniem Jezusa, aby nawiązać komunię z nami, byśmy nie mieli w sobie lęku przed Bogiem i obaw przed spotkaniem z Nim w wieczności.

Przy „studni Słowa Bożego”, wszyscy jesteśmy spragnieni i żebrzący. Ten, kto będąc chrześcijaninem już poznał czym jest woda potrzebna dla prawdziwego życia, ten ma obowiązek i misję: wskazać innym, gdzie jest „źródło wody żywej”.

Rozważając Słowo Boże, mówiące o spotkaniu Jezusa z kobietą z Samarii, utwierdzamy się w przekonaniu, że każdy chrześcijanin jest wezwany, by stać blisko „studni Słowa Bożego”, by tym, którzy tam przybędą umożliwić spotkanie z Jezusem, aby i oni mogli otrzymać Ducha Świętego, „dar wody żywej”, dającej życie.

Każdy, kto w czasie chrztu otrzymał dar Ducha Świętego, „źródło wytryskujące ku życiu wiecznemu”, powinien słuchać w sobie, we własnym wnętrzu (sercu) tego, co mówi Duch Święty. Samarytanka reprezentuje nas wszystkich, z naszym pragnieniem miłości (por. Rz 5,5) i naszymi poszukiwaniami miłości na złych drogach grzechu. Z jakich źródeł (studni) pijemy? Gdzie szukamy miłości i życia? Gdzie i w jaki sposób uwielbiamy Boga?

Spróbujemy razem odpowiedzieć na te i inne pytania.

Rozpoczęcie: piątek: g. 18.00 Eucharystia (17.30 Nieszpory)
Zakończenie: niedziela: g. 13.00

Prosimy zabrać ze sobą: Biblię (Stary i Nowy Testament), brewiarz (jeśli ktoś posiada), notatnik.

Miejsce: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła (ul. Bęczkowska 53a, 25-411 Kielce). Tel. (41) 368 57 03; 606 124 328; e-mail: r.missio@complex.com.pl

Formularz zgłoszeniowy

JEZUS I SAMARYTANKA: DAJ MI PIĆ!
 • UWAGA: Warunkiem przyjęcia na kurs lub rekolekcje jest kontakt telefoniczny po wysłaniu zgłoszenia oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 50 zł. na konto Wspólnoty. W razie rezygnacji z udziału zaliczka nie podlega zwrotowi.
  0
 • Termin: 11-13.10.2019 Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 160 zł. Lokalizacja: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła ul. Bęczkowska 53A 25-411 Kielce
  1
 • Imię*
  2
 • Nazwisko*
  3
 • Adres e-mail*
  4
 • Stan cywilny*
  5
 • Wiek*
  6
 • Zawód*
  7
 • Adres*Prosimy o podanie wraz z kodem pocztowym.
  8
 • Telefon kontaktowy*
  9
 • Wspólnota/Parafia*
  10
 • Funkcje we Wspólnocie/Parafii*
  11
 • Imię i nazwisko Duszpasterza parafii lub kierownika duchowego*
  12
 • Nr telefonu Duszpasterza parafii lub kierownika duchowego*
  13
 • Czy korzystasz z zakwaterowania?*
  14
 • Uwagi*
  15
 • 16