Lectio divina

Lectio divinaLectio divina jest darem wywodzącym się z żydowskiej tradycji lektury Biblii. Jest także dziedzictwem wielkiej tradycji hermeneutyki patrystycznej, która poszukuje w jaki sposób przełożyć biblijny tekst na życie. Lectio divina tak prowadzi człowieka, aby utkwił on swoje spojrzenie na Chrystusie, poszukiwał Go na stronicach Biblii, a następnie wprowadza go w dialog z Chrystusem objawionym w Słowie Bożym. W ten sposób w Jego świetle może zobaczyć swoją codzienność. W naszej Wspólnocie poświęcamy każdego dnia 2h na modlitwę Słowem Bożym – lectio divina.

Benedykt XVI, Verbum Domini: W dokumentach przygotowujących do Synodu i towarzyszących mu była mowa o różnych metodach czytania Pisma świętego z pożytkiem i w duchu wiary. Jednak najwięcej uwagi poświęcono lectio divina, która doprawdy „może otworzyć przed wiernym skarb słowa Bożego, a także doprowadzić do spotkania z Chrystusem, żywym Słowem Bożym”.

 

Rekolekcje prowadzone w ramach Biblijnej Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Pawła prowadzone są metodą lectio divina.

 

Biblijna Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Pawła Przeznaczona jest dla wszystkich, którzy pragną pogłębić doświadczenie wiary w konfrontacji ze Słowem Bożym. Zapraszamy księży, osoby konsekrowane, osoby świeckie.

Podczas rekolekcji każdego dnia przewidziane są dwa spotkania ze Słowem Bożym (rano i po południu). Spotkania te połączone są z refleksją i modlitwą osobistą oraz uczestnictwem w liturgicznej modlitwie Wspólnoty (Liturgia Godzin i Eucharystia). 

 

Zapraszamy do udziału w rekolekcjach:

REKOLEKCJE DLA OSÓB KONSEKROWANYCH

Temat: Spotkania z Jezusem

Termin:  30.07-05.08.2018
Ofiara na pokrycie kosztu uczestnictwa: 400 zł
Prowadzący: ks. Marian Królikowski, s. Samuela Klimas
Rekolekcje odbywają się w milczeniu.

Znaleźliśmy Mesjasza, Jezusa z Nazaretu i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem Świata (por. J 1,41.45; 4,42).
Jezus przechodzi drogą najzwyklejszej codzienności życia mężczyzn i kobiet, mówi do serca, wzbudza pytania i najgłębsze pragnienia, przynagla aby uczynić z ludzkiego życia nieustanne poszukiwanie, nigdy nie zakończone.
Lektura tekstów najbardziej znaczących spotkań z Jezusem, pozwoli nam na weryfikację aktualnego stanu naszej wiary: jak wygląda jakość mojej relacji z Panem dzisiaj, tu i teraz? Dzięki medytacji nad tymi spotkaniami, zobaczymy jak pierwsi uczniowie Jezusa rozpoznali Słowo Boże i obecność Boga w owym „Mistrzu z Nazaretu”, oraz poświęcili wszystko, aby Chrystus zamieszkał i żył w ich sercach (por. Ga 2,20; Ef 3,17).
Będziemy więc badać Pismo „oczami serca” (por. Ef 1,18), aby odkryć w nim Chrystusa Pana, który „przechodzi” przez nasze życie. Przed nami sylwetki różnych ludzi, i „spotkania z Jezusem”, w których Bóg objawia ludziom swoje prawdziwe oblicze!

Rozpoczęcie: g. 18.00 Eucharystią (17.30 Nieszpory)
Zakończenie: g. 13.00 Obiadem

Miejsce: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła (ul. Bęczkowska 53a, 25-411 Kielce).

Formularz zgłoszeniowy - 30.07-05.08.2018

Rekolekcje dla Osób Konsekrowanych
 • Termin: 30lipca - 5 sierpnia 2018; Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 400 zł Lokalizacja: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła ul. Bęczkowska 53A 25-411 Kielce W SYTUACJI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W REKOLEKCJACH PROSIMY O POWIADOMIENIE
  0
 • Imię*
  1
 • Nazwisko*
  2
 • Adres e-mail*
  3
 • Wiek*
  4
 • Zawód*
  5
 • Adres*Prosimy o podanie wraz z kodem pocztowym.
  6
 • Telefon kontaktowy*
  7
 • Wspólnota/Parafia*
  8
 • Funkcje we Wspólnocie/Parafii*
  9
 • Czy potrzebne jest zaświadczenie o udziale w Rekolekcjach?*
  10
 • Czy korzystasz z zakwaterowania?*
  11
 • 12

Przeczytaj świadectwo

Świadectwo

Te rekolekcje  były dla mnie wielkim darem. Pan pozwolił mi je przeżywać
we wspólnocie „Koinonia Św. Pawła” w Kielcach. W dniu przyjazdu
wieczorem rozpoczęłyśmy ten święty czas łaski – Eucharystią. I tak Pan
prowadził nas drogą rekolekcyjną, na której zatrzymywałyśmy się i na
nowo odkrywałyśmy Abrahama „człowieka, który usłyszał i zobaczył Słowo
Boga”. Tego, dla którego powołanie było wezwaniem wiary w Słowo Boga,
wejściem w siebie, posłuszeństwem Słowu. Tego, który jest naszym ojcem w
błogosławieństwie, w łasce, w wierze i obietnicy Boga. Ta droga oprócz
konferencji głoszonych przez ks. Mariana Królikowskiego, założyciela
wspólnoty prowadziła nas Liturgią Godzin: Jutrznią, Nieszporami i Kompletą,
a także osobistymi spotkaniami z Panem, z Jego Słowem, przedpołudniową
adoracją, by uwielbiać naszego Pana i Zbawiciela, patrzeć na Niego i
wsłuchiwać się w Jego Słowo. Centrum dnia zawsze była Eucharystia,
podczas której karmiłyśmy się Słowem i Ciałem Jezusa Chrystusa. Tak, te
rekolekcje to autentyczna uczta duchowa i faktycznie mogłyśmy odkryć
Jezusa, którego oczami wiary widział Abraham.

A poza tym warunki kameralne, piękna sceneria mimo, iż w mieście,
to wyjątkowy spokój i cisza. Wymarzone miejsce również dla tych, którzy
mają potrzebę odprawienia indywidualnych rekolekcji.  Wszystkich, którzy
stoją przed dylematem wyboru rekolekcji zachęcam do udziału w
rekolekcjach we wspólnocie kieleckiej. Warto tu przyjechać, by wyjść z
tego wszystkiego co nas zatrzymuje w drodze do Ziemi Obiecanej.  S. Justyna

 


REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

Prowadzący: ks. Marian Królikowski
Termin: 03-06.09.2018

Temat: Uczyńmy człowieka (por. Rdz 1,26)
Lectio divina o człowieczeństwie ewangelicznym.

Podczas rekolekcji proponujemy wspólną drogę ze Słowem Bożym, które przynosi nam Dobrą Nowinę i odpowiada na pytanie co zrobić, aby naszą posługę wyróżniało wiarygodne człowieczeństwo, zdecydowana wola naśladowania Jezusa, nieobłudna wiara oraz postawa służby w Kościele i przez Kościół w świecie. Zapraszamy!

Ofiara na pokrycie kosztu uczestnictwa: 280 zł (z noclegiem i wyżywieniem)

Szczegóły:
Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła
ul. Bęczkowska 53A
25-411 Kielce
Tel: 41/368 57 03  41/368 57 03 lub 606 124 328
e-mail: r.missio@complex.com.pl

Formularz zgłoszeniowy

Rekolekcje Kapłańskie
 • Termin: 3-6.09.2018; Prowadzący : Ks. Marian Królikowski (Pasterz Stowarzyszenia Życia Apostolskiego "Koinonia św. Pawła" w Kielcach). Lokalizacja: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła ul. Bęczkowska 53A 25-411 Kielce W SYTUACJI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W REKOLEKCJACH PROSIMY O POWIADOMIENIE
  0
 • Imię*
  1
 • Nazwisko*
  2
 • Adres e-mail*
  3
 • Diecezja*
  4
 • Parafia*
  5
 • Wspólnota zakonna*
  6
 • Adres*Prosimy o podanie wraz z kodem pocztowym.
  7
 • Telefon kontaktowy*
  8
 • Czy potrzebne jest zaświadczenie o udziale w Rekolekcjach?*
  9
 • Czy korzystasz z zakwaterowania?*
  10
 • 11