Oddajemy do rąk czytelników nową pozycję wydawniczą naszej Wspólnoty: „KOINONIA – Wspólnota z Bogiem i braćmi. Realizacja nowotestamentalnej koinonii w monastycyzmie” autorstwa s. Samueli Klimas. 

„Książka „KOINONIA – Wspólnota z Bogiem i braćmi” jest pozycją godną polecenia osobom pragnącym prowadzić głębsze życie duchowe w duchu eklezjologii komunii, która stanowi teologiczne środowisko odnowy całego współczesnego Kościoła. Obecna w Nowym Testamencie idea Kościoła jako komunii realizowana była z całym radykalizmem w ruchach monastycznych, a następnie we wszystkich wspólnotach życia zakonnego. W chwili obecnej stanowi nie tylko teologiczny, ale także praktyczny wyznacznik wszelkiej duchowej odnowy. Bóg postanowił zbawić i uświęcić człowieka nie pojedynczo, ale we wspólnocie”
                                                                      O. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD