Oddajemy do rąk czytelników nową pozycję wydawniczą naszej Wspólnoty: „Radość świętości – chrześcijańskie świadectwo w świecie współczesnym”. Są to materiały z konferencji , która miała miejsce w naszej Wspólnocie w październiku ubiegłego roku. W książce znaleźć możemy następne artykuły:

  • Chrześcijanie, „ci, którzy zostali uświęceni w Chrystusie”: dar i powołanie do świętości – ks. Marian Królikowski;
  • Starzy i nowi nieprzyjaciele świętości: gnostycyzm i pelagianizm – ks. Paweł Tambor;
  • Droga do świętości, drogą błogosławieństw – ks. Tomasz Rusiecki;
  • Geniusz kobiecej świętości – s. Samuela Klimas;
  • Cechy świętości, czyli style ewangelizacji w świecie współczesnym – ks. Stanisław Dyk.