Kurs Uczniowie z Emaus. Kurs Emaus

Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach zaprasza na kurs Uczniowie z Emaus prowadzony w dniach 07-09.12.2018 r. w ramach Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Pawła w Kielcach. Kurs ten pomaga poznać Pismo Święte i rozpalić serce miłością do Jezusa, który jest Słowem Bożym.

Podobnie jak Jezus Zmartwychwstały dołączył do uczniów z Emaus, tak samo my chcemy iść tą drogą, aby On sam wyjaśniał nam Pisma, oraz przemienił nas w świadków, którzy osobiście spotkali się ze Zmartwychwstałym Panem obecnym w Słowie Bożym i Eucharystii.

Kurs Emaus – ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 160 zł

Miejsce: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła
ul. Bęczkowska 53a; 25-411 Kielce
tel. 606 124 328

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

KURS UCZNIOSTWA: JAN
 • UWAGA: Warunkiem przyjęcia na kurs lub rekolekcje jest kontakt telefoniczny po wysłaniu zgłoszenia oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 50 zł. na konto Wspólnoty. W razie rezygnacji z udziału zaliczka nie podlega zwrotowi.
  0
 • Termin: 16-21.07. 2019. Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 380 zł. Miejsce: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła ul. Bęczkowska 53A; 25-411 Kielce W SYTUACJI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W KURSIE PROSIMY O POWIADOMIENIE
  1
 • Imię*
  2
 • Nazwisko*
  3
 • Adres e-mail*
  4
 • Stan cywilny*
  5
 • Wiek*
  6
 • Zawód*
  7
 • Adres*Prosimy o podanie wraz z kodem pocztowym.
  8
 • Telefon kontaktowy*
  9
 • Wspólnota/Parafia*
  10
 • Funkcje we Wspólnocie/Parafii*
  11
 • Imię i nazwisko oraz numer tel. Księdza Opiekuna lub Przełożonego Zakonnego,*który wyraził zgodę na uczestnictwo w Kursie
  12
 • Czy posiadasz wykształcenie teologiczne?*
  13
 • Czy korzystasz z zakwaterowania?*
  14
 • Kursy w których się uczestniczyło*
  15
 • 16