Kurs Nowe Życie z Bogiem.

„Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś co się słyszy jest Słowo Chrystusa” (Rz 10,17). W dniach 28-29 kwietnia w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „św. Pawła” głosiliśmy Słowo Chrystusa – Dobrą Nowinę o zbawieniu w ramach Kursu „Nowe Życie z Bogiem” . Wśród uczestników były między innymi osoby, które w ramach Diecezjalnego Ośrodka Katechumenalnego Św. Pawła (prowadzonego przez naszą Wspólnotę) przygotowują się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania. Każdy z uczestników mógł odnowić swą więź z Bogiem, odkrywając Jego odwieczną miłość i oddając swe życie Jezusowi. Życzymy wszystkim uczestnikom, by wytrwali w wierności podjętym decyzjom, aby Jezus mógł naprawdę objawiać swoje panowanie w ich życiu.

Kurs Nowe Życie z Bogiem w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji Św. Pawła w Kielcach

Kurs Nowe Życie z BogiemKurs Nowe Życie z BogiemKurs Nowe Życie z Bogiem