Od 3 do 4 lutego w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „św. Pawła” odbył się Kurs „Nowe Życie z Bogiem”. Wśród uczestników były między innymi osoby, które w ramach Diecezjalnego Ośrodka Katechumenalnego (prowadzonego przez naszą Wspólnotę) przygotowują się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania. Każdy z uczestników mógł odnowić swą więź z Bogiem, odkrywając Jego odwieczną miłość i oddając swe życie Jezusowi. Życzymy wszystkim uczestnikom, by wytrwali w wierności podjętym decyzjom, aby Jezus mógł naprawdę objawiać swoje panowanie w ich życiu.