W dniach 26-28 października w Kaniach pod Warszawą nasza Wspólnota poprowadziła kurs „Animacja Modlitwy Charyzmatycznej” dla Wspólnoty „Woda Życia”. Uczestniczyło w nim ponad 60 osób. Angażując się czynnie we wszystkie zajęcia, wspólnie odkrywaliśmy sens i cel modlitwy osobistej, wspólnotowej i liturgicznej, przeżywanej w wymiarze Pięćdziesiątnicy. W tym czasie mogliśmy też wspólnie uwielbiać Pana, odkrywając, jak wielkim darem jest modlitwa. Mamy nadzieję, że ten czas zaowocuje w życiu poszczególnych osób, ale także całej Wspólnoty „Woda Życia” głęboką relacją z Jezusem jako Panem oraz z braćmi i siostrami jako tymi, których Bóg nam daje w darze, abyśmy razem mogli dążyć do świętości, służąc sobie nawzajem z miłością.