Nasz charyzmat modlitwy i ewangelizacji mogliśmy realizować w ostatnim czasie w Afryce. Od 1 do 20 lutego, na zaproszenie Ks. Biskupa Jean-Jacques’a Koffi Oi Koffi, prowadziliśmy 3 kursy ewangelizacyjne („Kurs Nowe Życie z Bogiem”) na Wybrzeżu Kości Słoniowej w diecezji San Pedro. 

W pierwszym kursie uczestniczyli katechiści, którzy pełnią ważną posługę we wspólnotach parafialnych na terenie całej diecezji. Drugą sesję poprowadziliśmy dla animatorów i odpowiedzialnych za różne ruchy i wspólnoty w diecezji. Natomiast uczestnikami trzeciego kursu ewangelizacyjnego byli odpowiedzialni za grupy młodzieżowe w diecezji San Pedro. 

 

 

 

Słowo Boże było przyjmowane z otwartością serca i wielką wdzięcznością. Doświadczyliśmy gościnności i wiele życzliwości od naszych sióstr i braci w wierze, a nade wszystko wiele radości z głoszenia Słowa Bożego na tym kontynencie. Mamy nadzieję, że dzieło Nowej Ewangelizacji na Wybrzeżu Kości Słoniowej będzie kontynuowane.