20 marca podczas Eucharystii Eligia i Sara przyjęły sakramenty Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych: chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Przygotowywały się do tego wydarzenia uczestnicząc w słuchaniu Słowa Bożego, poznawaniu prawd wiary, a także w kursach ewangelizacyjnych. Teraz są szczęśliwe, że mogą kroczyć w wierze za Jezusem Chrystusem we wspólnocie Kościoła. 

„Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są fundamentami całego życia chrześcijańskiego” (KKK 1212).