Samotność w teologii pustyni

Samotność
W niniejszym artykule podejmujemy zagadnienie pustyni i samotności, tak ważne w duchowości chrześcijańskiej. Będziemy mówić o doświadczeniu, które za przykładem Jezusa nakazywało iść na pustynię, by całe swe istnienie poświęcić modlitwie i pogłębieniu więzi z Bogiem. Pustynia nie była miejscem duchowego odpoczynku, ale wzmożonej walki wewnętrznej, zmagania się z pokusami i demo...

Tajemnica Eucharystii w pismach Edyty Stein

Z Eucharystii wypływa strumień życiodajnej wody, który podtrzymuje i ożywia cały Kościół. Od momentu jej ustanowienia stała się źródłem niewyczerpanych łask dla przybliżających się do niej z wiarą. Z niej człowiek czerpie siły do naśladowania Chrystusa, który składa się w ofierze Bogu za wszystkich. Na przestrzeni wieków misterium Eucharystii było źródłem uświęcania dla wielu l...

Zamknięcie się w sobie jako ucieczka od wspólnoty

Bóg, stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, od samego początku powołał go do wspólnoty. W Księdze Rodzaju czytamy: „Nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc” (2, 18). Człowiek potrzebuje drugiego człowieka, aby rozwinąć swoje człowieczeństwo, jest zdolny do budowania relacji z innymi. Przede wszystkim „Bóg Stwórca, który o...

Święty Paweł – wzór ewangelizatora

Święty Paweł jest dla nas wzorem ewangelizatora. Św. Paweł nas zachęca: "Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa" (1 Kor 11, 1). Wzorem do naśladowania dla chrześcijan, może być tylko ten, kto sam naśladuje Jezusa Chrystusa! Ewangelizatorem jest ten, kto swoim życiem i słowem głosi Ewangelię, czyli Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie tym wszystkim, którz...

„Życzliwymi bądźmy”

Życzliwość to przyjazne usposobienie wobec drugiego człowieka. To cecha, z którą chcielibyśmy mieć do czynienia, gdy przychodzi nam spotykać się z kimś po raz pierwszy. To postawa, która wpisuje się w katalog dobrego wychowania. Generalnie w cywilizowanym świecie standardy savoir vivre są oczywiste i życzliwość należy do tego katalogu. Hasłem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jed...

„KOINONIA” – WSPÓLNOTA – KOŚCIÓŁ

Znaczenie słowa "koinonia" Nowy Testament za pomocą biblijno-patrystycznego pojęcia: "koinonia" wyraża ideę wspólnoty, jedności, więzi, współuczestnictwa i komunii. Chrześcijańska oryginalność tego pojęcia znajduje swe źródło w Osobie i dziele zbawczym Jezusa Chrystusa. Słowo "koinonia" dla nazwania jedności Boga z człowiekiem jest zupełnie nieznane Staremu Testamentowi, albow...

Modlitwa Słowem Bożym według Jana Pawła II

Rekolekcje Błogosławieństwa
Aby wzrastać w poznaniu, zjednoczeniu, miłości i upodobnieniu się do Chrystusa, potrzeba stałego pokarmu, jakim jest modlitewna lektura Słowa Bożego. Jest ona niezbędna szczególnie w życiu ewangelizatora, który pragnie dzielić się z innymi swym doświadczeniem spotkania z Jezusem Chrystusem. A spotykamy Go nie na drodze widzenia, ale słuchania Jego Słowa. Modlitwa Słowem Boży...

Prawda jako droga do poznania siebie i poznania Boga

1.Pojęcie prawdy Prawda jest pojęciem wieloznacznym: 1) w sensie ontologicznym oznacza zgodność rzeczy z własną tożsamością; 2) w sensie logicznym prawda jest to zgodność pojęcia lub sądu z orzekaną rzeczywistością; 3) w sensie moralnym jest to zgodność myśli ze słowem lub innym wyrazem myśli; natomiast 4) w sensie egzystencjalnym - prawda to zgodność wartości z rzeczywistymi ...