Zmartwychwstanie Chrystusa – tajemnica i wyzwanie

Zmartwychwstanie Chrystusa – tajemnica i wyzwanie Wspólnota „Koinonia św. Pawła”, ma specyficzny sposób powitania: „Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie, a my razem z Nim”. Dlaczego takie powitanie i co ono oznacza? Przede wszystkim jest to najkrótsza forma ewangelizacji. To chrześcijańskie pozdrowienie paschalne i dialog, który sam w sobie zawiera głoszenie Dobrej Nowiny, że ...

„Daj mi pić!” (J 4,7)

Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25.01) został przygotowany przez chrześcijan z Brazylii, skupionych w różnych organizacjach ekumenicznych. Zaproponowali temat tego tygodnia, który brzmi: Jezus rzekł do Samarytanki: „Daj mi pić!” (J 4,7). Nas również Jezus chce obdarować, ale w zamian…

„KOINONIA” – WSPÓLNOTA – KOŚCIÓŁ

Znaczenie słowa „koinonia” Nowy Testament za pomocą biblijno-patrystycznego pojęcia: „koinonia” wyraża ideę wspólnoty, jedności, więzi, współuczestnictwa i komunii. Chrześcijańska oryginalność tego pojęcia znajduje swe źródło w Osobie i dziele zbawczym Jezusa Chrystusa. Słowo „koinonia” dla nazwania jedności Boga z człowiekiem…

SŁOWO KRZYŻA

„Nie ma dla nas innego powodu do chluby, niż krzyż Jezusa Chrystusa” W ostatnich dniach jesteśmy w Polsce świadkami ożywionej dyskusji na temat miejsca dla krzyża upamiętniającego tragiczną śmierć Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii oraz osób im towarzyszących…

ŚW. PAWEŁ CZŁOWIEK KOŚCIOŁA

Św. Paweł był prawdziwie człowiekiem Kościoła. Jego wspólnotą była wspólnota w Antiochii, skąd wyruszał i gdzie wracał po wyprawie misyjnej. Głosząc Ewangelię zakładał wspólnoty, jako pierwszy owoc przepowiadanego Słowa, jak również wiele napisał o wspólnocie Kościoła. Pyt: Do czego Paweł…

Strona 1 z 3123