Od 1 do 3 marca odbywały się w naszej Wspólnocie rekolekcje na temat sensu choroby i towarzyszenia osobom chorym (prowadzone w ramach Biblijnej Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Pawła). Punktem odniesienia dla naszych rozważań były słowa Jezusa: Byłem chory, a odwiedziliście mnie” (Mt 25,36.43). Słuchając Słowa Bożego, odkrywaliśmy tę prawdę, że Chrystus przychodzi do nas w osobie człowieka chorego. Szukaliśmy także odpowiedzi na następujące pytania: Jaki jest sens choroby? Jak ją przeżywać? Jak o niej mówić? Jak towarzyszyć choremu? Jak rozumieć stwierdzenie: „Ofiaruj Bogu swe cierpienie”? Co z modlitwą o uzdrowienie?