Formacja dla małżonków

Od 8 do 10 listopada w CMiE „św. Pawła” odbywały się rekolekcje dla małżeństw. Małżonkowie przybyli do nas z Kielc i okolic, z Lublina oraz z Rzeszowa. W świetle Słowa Bożego ukazywaliśmy na nowo piękno powołania chrześcijańskiego do życia w małżeństwie i rodzinie, która jest wspólnotą życia i miłości. Podczas formacji małżonkowie odkrywali, jak budować właściwe relacje ma...

Rekolekcje powołaniowe – Termin: 14-16 luty 2020r.

Rekolekcje powołaniowe
REKOLEKCJE POWOŁANIOWE czyli jak rozeznać drogę życia Wspólnota "Koinonia św. Pawła" w Kielcach, zaprasza młodzież męską i żeńską na rekolekcje powołaniowe, poprzez które pragniemy pomóc uczestnikom  rozeznać swoje życiowe powołanie. Rekolekcje powołaniowe odbędą się w dniach 14-16 luty 2020 r. Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 160 zł  Aby nie przegrać ż...

Rekolekcje Jezus Sługa Jahwe: 28.02 -1.03. 2020 r.

JEZUS SŁUGA JAHWE (Życie i śmierć zapowiedziane) "Oto mój Sługa" (Iz 42,1): kto jest owym Sługą Boga? "O kim to prorok mówi: o sobie, czy też o kimś innym? zapytał Filipa dworzanin. A Filip wychodząc z tego tekstu Pisma opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie" (por. Dz 8,26-39). Podejmując nasz rekolekcyjny temat, spróbujemy w świetle Słowa Bożego z Księgi Izajasza (42,1-...

Samotność w teologii pustyni

Samotność
W niniejszym artykule podejmujemy zagadnienie pustyni i samotności, tak ważne w duchowości chrześcijańskiej. Będziemy mówić o doświadczeniu, które za przykładem Jezusa nakazywało iść na pustynię, by całe swe istnienie poświęcić modlitwie i pogłębieniu więzi z Bogiem. Pustynia nie była miejscem duchowego odpoczynku, ale wzmożonej walki wewnętrznej, zmagania się z pokusami i demo...

„Błogosławieństwa” drogą do świętości

Oto fragment Adhortacji Papieża Franciszka o świętości w świecie współczesnym ("Gaudete et exultate"). Papież przypomina nam o naszym powołaniu do świętości, które możemy realizować, idąc śladami naszego Mistrza Jezusa Chrystusa - krocząc drogą błogosławieństw. "63. Może istnieć wiele teorii na temat świętości, obfitych wyjaśnień i rozróżnień. Taka refleksja może być przydatna...