Medytacja biblijna

Medytacja biblijna Słowo medytacja w starożytnym Kościele nie posiadało tego samego znaczenia co dzisiaj, które sugeruje rozumienie medytacji bardziej jako wewnętrzną refleksję niż jako modlitwę. Grecki termin (melete) medytacja [1] wyraża dużo więcej niż rozważanie tekstu. Oznacza takie czerpanie dla siebie z treści Pisma Świętego, które można porównać do spożywania poka...

Kurs Dawid – człowiek według serca Bożego

Od 21 do 23 września nasza Wspólnota prowadziła Kurs Dawid w ramach formacji katechetów diecezji sandomierskiej. Był to już trzeci turnus formacyjny. Kurs odbywał się w Diecezjalnym Ośrodku Turystyki i Formacji Chrześcijańskiej "AUGUSTIANUM" w Radomyślu. Słuchając Słowa Bożego, wpatrywaliśmy się w historię życia Dawida (pasterza, króla, proroka i grzesznika), gdyż jest ono...

Rekolekcje dla kleryków

Od 13 do 16 września nasza Wspólnota prowadziła rekolekcje dla kandydatów na alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Słuchając Słowa Bożego kandydaci mogli odkrywać dar nowego życia otrzymany od Boga, który jest Miłością. Oprócz Liturgii celebrowanej wraz z całą Wspólnotą, był także czas na modlitwę osobistą. Kandydaci mogli rozeznawać i umocnić swoje powołanie oraz ...

Kurs Pięćdziesiątnica

Kurs Pięćdziesiątnica
Na Kurs Pięćdziesiątnica Duch Święty zaprosił mnie do Wieczernika, na miejsce wybrał Koinonię Św. Pawła w Kielcach. Żyją tam Siostry i Bracia, którzy oddali swoje życie Jezusowi dla nowej ewangelizacji. Wchodziłam do  Wieczernika we wspaniałej atmosferze miłości i radości, którą stwarzały nam kursantom Siostry przy przepięknym śpiewie s. Franciszki, s. Marianny i s. J...

Kurs Nowe Życie z Bogiem w Świeradowie Zdroju

„Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś co się słyszy jest Słowo Chrystusa” (Rz 10,17). W dniach od 7 do 9 września s. Iza i s. Franciszka głosiły Słowo Chrystusa - Dobrą Nowinę o zbawieniu w ramach Kursu "Nowe Życie z Bogiem" w parafii p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Świeradowie Zdroju . Każdy z uczestników mógł odnowić swą więź z Bogiem, odkrywając Jego odwieczną mił...

Młodzi ewangelizatorzy

W sobotę 8 września młodzi ewangelizatorzy (grupy dzieci i młodzieży) rozpoczęli kolejny rok formacyjny. Na początku odbyło się uroczyste wręczenie odznaki przynależności do grupy Formacji Młodych Ewangelizatorów przy Wspólnocie „Koinonia św. Pawła”, która przypomina o godności głosiciela Dobrej Nowiny. Później była projekcja zdjęć z pobytu wakacyjnego w Bieszczadach, świadectw...

Rekolekcje kapłańskie

"Uczyńmy człowieka (por. Rdz 1,26). Lectio divina o człowieczeństwie ewangelicznym". Oto temat rekolekcji kapłańskich, które w ostatnich dniach prowadził ks. Marian Królikowski. Księża przybyli do naszej Wspólnoty z różnych stron Polski, a także z Białorusi. Był to czas wspólnego słuchania Słowa Bożego, które przynosi nam Dobrą Nowinę i odpowiada na pytanie, co zrobić...

Rodzina, którą tworzy Bóg, a której oczekuje świat

Przesłanie Ojca Świętego do uczestników Światowego Spotkania Rodzin w Dublinie (fragment): Drodzy przyjaciele, (…) jak wiecie, Światowe Spotkanie jest świętem piękna Bożego planu dla rodziny. Jest to także okazja dla rodzin przybyłych z całego świata do spotkania i wspierania się nawzajem w przeżywaniu swojego szczególnego powołania. Dzisiejsze rodziny stają przed wieloma wyzw...