„KOINONIA” – WSPÓLNOTA – KOŚCIÓŁ

Znaczenie słowa "koinonia" Nowy Testament za pomocą biblijno-patrystycznego pojęcia: "koinonia" wyraża ideę wspólnoty, jedności, więzi, współuczestnictwa i komunii. Chrześcijańska oryginalność tego pojęcia znajduje swe źródło w Osobie i dziele zbawczym Jezusa Chrystusa. Słowo "koinonia" dla nazwania jedności Boga z człowiekiem jest zupełnie nieznane Staremu Testamentowi, albow...

Życzenia

Boże Narodzenie 2019. Misterium Bożego Narodzenia ogłasza „nowość Boga, który przychodzi do człowieka”. Dzięki Słowu Bożemu dociera do nas głos zwiastujący adwent, przyjście Przychodzącego. Bóg, Ojciec wszystkich ludzi, posłał do nas swojego Syna, który „stał się Człowiekiem w łonie Maryi Dziewicy”, aby zbawić ludzkość, aby człowiek otrzymał przebaczenie, a cały świat stał się...

Wizyta duszpasterska 2020

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2020 PROGRAM 03.01.2020 r.  (piątek), od godz. 15.30: ul.  Bęczkowska. 04.01.2020 r. (sobota), od godz. 10.00: ul. G. Morcinka.   07.01.2020 r. (wtorek), od godz. 15.30: ul. Świerczyńska nr 38; nr 40 i nr 42 (domki szeregowe).   08.01.2020r. (środa), od godz. 15.30: ul. Świerczyńska – pozostałe numery.  09.01.2020r. (c...

25 stycznia godz.18.00 – ZAPRASZAMY

Wspólnota "KOINONIA ŚW. PAWŁA" zaprasza na Święto patronalne i odpust w Parafii św. Pawła Apostoła 25 stycznia w święto nawrócenia św. Pawła - godz. 18.00. Eucharystii przewodniczyć będzie Ks. Biskup Jan Piotrowski, Ordynariusz Diecezji Kieleckiej Zapraszamy wszystkich parafian, przyjaciół, znajomych i sympatyków naszej Wspólnoty do wspólnej modlitwy i świętowania....

Formacja dla mniszek Benedyktynek

Ubogacającym doświadczeniem było dla nas w ostatnim czasie spotkanie w Opactwie Benedyktyńskim w Staniątkach. S. Samuela i s. Marianna głosiły tam konferencje formacyjne. Mniszki Benedyktynki z wielką otwartością słuchały Słowa Bożego, które objawia nam miłosierną miłość Boga i rzuca światło na nasze życie chrześcijańskie przeżywane w monasterze....

Formacja dla małżonków

Od 8 do 10 listopada w CMiE „św. Pawła” odbywały się rekolekcje dla małżeństw. Małżonkowie przybyli do nas z Kielc i okolic, z Lublina oraz z Rzeszowa. W świetle Słowa Bożego ukazywaliśmy na nowo piękno powołania chrześcijańskiego do życia w małżeństwie i rodzinie, która jest wspólnotą życia i miłości. Podczas formacji małżonkowie odkrywali, jak budować właściwe relacje ma...