Rekolekcje: Byłem chory, a odwiedziliście Mnie (Mt 25) 1-3.03.2019

Rekolekcje. lectio divina
Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach zaprasza na Rekolekcje Byłem chory, a odwiedziliście mnie (Mt 25,36.43) prowadzone w dniach 01-03.03.2019 r. w ramach Biblijnej Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Pawła. Celem rekolekcji jest spotkanie z Chrystusem przychodzącym do nas w osobie człowieka chorego. Jest to lectio divina na temat spotkań Jezusa z ludź...

Kurs formacji liturgicznej MELCHIZEDEK: 1-5.05.2019

"Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła" – to temat Programu Duszpasterskiego na lata 2019-2022, w związku z tym Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach zaprasza na kurs Liturgii Melchizedek prowadzony w dniach 01-05.05.2019r. w ramach Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Pawła w Kielcach. Kurs ten pomaga w głębszym zrozumieniu, przeżywaniu i c...

Nowa pozycja wydawnicza Wspólnoty

Oddajemy do rąk czytelników nową pozycję wydawniczą naszej Wspólnoty: "KOINONIA - Wspólnota z Bogiem i braćmi. Realizacja nowotestamentalnej koinonii w monastycyzmie" autorstwa s. Samueli Klimas.  "Książka "KOINONIA - Wspólnota z Bogiem i braćmi" jest pozycją godną polecenia osobom pragnącym prowadzić głębsze życie duchowe w duchu eklezjologii komunii, która stanowi teo...

Triduum Paschalne

Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy świętowanie Triduum Paschalnego. W Wielki Piątek przeżyliśmy w jedności z całym Kościołem Drogę Krzyżową, a po niej Liturgię, w centrum której adorowaliśmy Krzyż naszego Zbawiciela. Trwając na modlitwie w czasie Wigilii Paschalnej czuwaliśmy wraz z całym Kościołem. Obchodziliśmy pamiątkę Paschy naszego Pana. Jak co roku zgromadziło ...

Człowiek jest ikoną Trójcy Świętej!

O Trójcy świętej uczą się dzieci na religii, mówi o niej ksiądz z ambony, wielu wysila się, aby zilustrować tę trudną prawdę wiary różnymi symbolami i obrazami. Warto głębiej zastanowić się nad tym, co dla człowieka wierzącego oznacza to, że jest ochrzczony w imię Boga w Trójcy Świętej jedynego. Trzeba nam uświadomić sobie przede wszystkim to, że Bóg nie jest po prostu tylko ...

„Daj mi pić!” (J 4,7)

Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25.01) został przygotowany przez chrześcijan z Brazylii, skupionych w różnych organizacjach ekumenicznych. Zaproponowali temat tego tygodnia, który brzmi: Jezus rzekł do Samarytanki: „Daj mi pić!” (J 4,7). Nas również Jezus chce obdarować, ale w zamian…

„KOINONIA” – WSPÓLNOTA – KOŚCIÓŁ

Znaczenie słowa „koinonia” Nowy Testament za pomocą biblijno-patrystycznego pojęcia: „koinonia” wyraża ideę wspólnoty, jedności, więzi, współuczestnictwa i komunii. Chrześcijańska oryginalność tego pojęcia znajduje swe źródło w Osobie i dziele zbawczym Jezusa Chrystusa. Słowo „koinonia” dla nazwania jedności Boga z człowiekiem…