Kurs formacji ewangelizatorów PAWEŁ: 5-14.07.2019

Kurs Paweł 2019 rok (formacja ewangelizatorów) Kurs Paweł 2019 - charakterystyka: Na tym kursie formujemy nowych ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji. Tu możesz nauczyć się głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie w formie twórczej i skutecznie. Kurs Paweł: 5-14.07.2019 Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 600 zł Rozpoczęcie: g. 18.00 Eucharystia (17.30 Nies...

Kurs JAN: 16-21.07. 2019

Kurs Jan - kurs uczniostwa „Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”. (J 15,8) Zapraszamy Cię do udziału w Kursie Jana, który odkrywa przed nami sekret tożsamości i misji ucznia Jezusa Chrystusa. Kim jest Jezus? Kim jest Jego uczeń? Z kim i jakie relacje buduje uczeń? Jak dokonuje się w nim wewnętrzna przemiana? To wszys...

Rekolekcje dla osób konsekrowanych 2019: 29.07-04.08

Rekolekcje dla osób konsekrowanych 2019 (rekolekcje lectio divina)  Temat: „Nieustannie się módlcie” (1Tes 5,17): modlitwa w życiu chrześcijanina Rekolekcje dla osób konsekrowanych 2019 - terminy: 10-16.06.2019 oraz  29.07-04.08.2019 Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 450 zł Prowadzący: ks. Marian Królikowski, s. Samuela Klimas Rekolekcje dla osób kons...

Wyjazd wakacyjny dzieci i młodzieży

Wyjazd wakacyjny w Pieniny - Łapsze Niżne; Termin: 6-13.08.2019; koszt: 600 zł Temat tegorocznego wyjazdu wakacyjnego: Biblijna historia zbawienia W związku z tym prosimy każdego uczestnika o zaprezentowanie jakiejś postaci biblijnej. Mile widziany eksponat, charakteryzacja, krótka historia, opowieść, piosenka, plakat. Należy zgłosić u organizatorów swój wybór, aby...

Rekolekcje kapłańskie: 2-5.09.2019

Rekolekcje kapłańskie
REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE 2019 Prowadzący rekolekcje kapłańskie: Ks. Marian Królikowski (Pasterz Stowarzyszenia Życia Apostolskiego "Koinonia św. Pawła" w Kielcach) Rekolekcje kapłańskie - termin: 2-5.09.2019 Rekolekcje kapłańskie - temat: Eucharystia w Emaus Idąc w ślad za propozycją Konferencji Episkopatu w Polsce, jaką jest trzyletni program duszpasterski „Eucharystia – Źró...

Nowa pozycja wydawnicza Wspólnoty

Oddajemy do rąk czytelników nową pozycję wydawniczą naszej Wspólnoty: "KOINONIA - Wspólnota z Bogiem i braćmi. Realizacja nowotestamentalnej koinonii w monastycyzmie" autorstwa s. Samueli Klimas.  "Książka "KOINONIA - Wspólnota z Bogiem i braćmi" jest pozycją godną polecenia osobom pragnącym prowadzić głębsze życie duchowe w duchu eklezjologii komunii, która stanowi teo...

Triduum Paschalne

Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy świętowanie Triduum Paschalnego. W Wielki Piątek przeżyliśmy w jedności z całym Kościołem Drogę Krzyżową, a po niej Liturgię, w centrum której adorowaliśmy Krzyż naszego Zbawiciela. Trwając na modlitwie w czasie Wigilii Paschalnej czuwaliśmy wraz z całym Kościołem. Obchodziliśmy pamiątkę Paschy naszego Pana. Jak co roku zgromadziło ...

Człowiek jest ikoną Trójcy Świętej!

O Trójcy świętej uczą się dzieci na religii, mówi o niej ksiądz z ambony, wielu wysila się, aby zilustrować tę trudną prawdę wiary różnymi symbolami i obrazami. Warto głębiej zastanowić się nad tym, co dla człowieka wierzącego oznacza to, że jest ochrzczony w imię Boga w Trójcy Świętej jedynego. Trzeba nam uświadomić sobie przede wszystkim to, że Bóg nie jest po prostu tylko ...