Jezus i Samarytanka: „Daj mi pić”

Oto temat rekolekcji, które w miniony weekend przeżywaliśmy w naszej wspólnocie (w ramach Biblijnej Szkoły Nowej Ewangelizacji). Rozważając Słowo Boże, mówiące o spotkaniu Jezusa z kobietą z Samarii, utwierdziliśmy się w przekonaniu, że każdy chrześcijanin jest wezwany, by stać blisko „studni Słowa Bożego”, by tym, którzy tam przybędą umożliwić spotkanie z Jezusem, aby i oni mo...

Modlitwa Słowem Bożym według Jana Pawła II

Rekolekcje Błogosławieństwa
Aby wzrastać w poznaniu, zjednoczeniu, miłości i upodobnieniu się do Chrystusa, potrzeba stałego pokarmu, jakim jest modlitewna lektura Słowa Bożego. Jest ona niezbędna szczególnie w życiu ewangelizatora, który pragnie dzielić się z innymi swym doświadczeniem spotkania z Jezusem Chrystusem. A spotykamy Go nie na drodze widzenia, ale słuchania Jego Słowa. Modlitwa Słowem Boży...

Spotkania środowe: Eucharystia daje życie

Kościół, prowadzony przez Ducha Świętego, tworzy czasy i przestrzenie łaski, kiedy podejmuje pewne okazje do specjalnych treści religijnych i odpowiednich środków uświęcenia, i kiedy zwołuje wspólnotę wierzących, aby ją odnowić w życiu i jej misji. Takim czasem łaski, jest trzyletni program duszpasterski Kościoła w Polsce (KEP) „Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła”, ...

Spotkania małżeńskie

W minioną sobotę zainaugurowaliśmy kolejny rok formacji grupy małżeństw. Chrześcijańskie rodziny mają wiele do ofiarowania współczesnemu światu, ponieważ Słowo Boże odkrywa przed nami zamysł Boga wobec małżeństwa i rodziny i uczy nas także, jak budować ognisko domowe, które trwa całe życie. Dlatego Kościół troszczy się o rodziny i daje różne propozycje, aby im pomóc. Jedną z ni...

„Weekend pod dębem” w Kaczynie

Ponad 20 osobowa grupa uczniów z Liceum im. J. Piłsudskiego (głównie klasy I) wraz z s. Kingą, s. Julią i s. Marianną oraz animatorami pojechali do Kaczyna na warsztaty teatralno-muzyczno-kaligraficzne. Czas ten był okazją do wzajemnej integracji i poznania się, a przede wszystkim do ewangelizacji i nawiązania relacji z Jezusem - Przyjacielem. Zatem dużo było śpiewu, uczenia si...

Formacja małżeństw

W dniach 21-22 września nasza Wspólnota prowadziła trzeci etap formacji dla małżeństw z Saletyńskiej SNE Św. Filipa z Rzeszowa. Rekolekcje odbywały się w Centrum Pojednania La Salette w Dębowcu. W świetle Słowa Bożego małżonkowie mogli zgłębiać tajemnicę rodzicielstwa. Jak okazywać dzieciom miłość naśladując Boga? Jak wychowywać dzieci i nastolatków uwzględniając wszystkie sfer...

Rekolekcje dla kleryków

Od 12 do 15 września nasza Wspólnota prowadziła rekolekcje dla kandydatów na alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Słuchając Słowa Bożego, kandydaci mogli odkrywać dar nowego życia otrzymany od Boga, który jest Miłością. Oprócz Liturgii celebrowanej wraz z całą Wspólnotą, był także czas na modlitwę osobistą. Kandydaci mogli rozeznawać i umocnić swoje powołanie oraz...

Formacja Młodych Ewangelizatorów

W sobotę 7 września młodzi ewangelizatorzy (grupa dzieci i młodzieży) rozpoczęli kolejny rok formacyjny. Na początku odbyło się uroczyste wręczenie Biblii 4 osobom, które ukończyły pierwszy rok formacji przy Wspólnocie „Koinonia św. Pawła”. Później była projekcja filmu z pobytu wakacyjnego w Pieninach, świadectwa i agapa.  Zapraszamy do udziału w spotkaniach: grupa dziec...