konferencja-majKONFERENCJA MAŁŻEŃSTWO I RODZINA W OCZACH BOGA I ŚWIATA

W dniu 24 maja 2014 r. w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła w Kielcach odbyła się KONFERENCJA na temat małżeństwa i rodziny. Organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła”. W Konferencji uczestniczyły osoby, którym zależy na dobrej i trwałej rodzinie.
Celem sesji przedpołudniowej było ukazanie chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny w oczach Boga, jako Stwórcy. Sesja popołudniowa zaś była poświęcona tematowi: „Małżeństwo i rodzina w oczach świata”

Prelegenci:
Ks. Mariana Królikowskiego
Ks. dr hab. Stanisław Dyk prof. KUL
Ks. prof. Paweł Bortkiewicz

więcej…


img_4375KONFERENCJA „WIARA – LITURGIA – EWANGELIZACJA”

W dniu 8 czerwca 2013r. w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła w Kielcach odbyła się KONFERENCJA: „WIARA – LITURGIA – EWANGELIZACJA”. Organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła”. W Konferencji uczestniczyły osoby zaangażowane w życiu Kościoła: księża, klerycy, osoby konsekrowane oraz osoby świeckie. Celem Konferencji było ukazanie wzajemnych relacji pomiędzy wiarą, liturgią i ewangelizacją. Problem nie polega jedynie na tym, aby ukazać, jak wierzący przeżywają liturgię, lecz raczej: czy żyją liturgią, którą celebrują?

Prelegenci:

Ks. prof. Stanisław Czerwik (Profesor teologii liturgii, wykładowca liturgiki w WSD Kielce oraz na UPJPII w Krakowie, konsultor Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów);
Ks. dr hab. Waldemar Turek (Kapłan diecezji płockiej, patrolog, specjalista z zakresu klasycznej literatury chrześcijańskiej; pracownik łacińskiej sekcji Watykańskiego Sekretariatu Stanu);
Ks. dr Henryk Jagodziński (Doktor prawa kanonicznego, dyplomata watykański, pracuje w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej);
Ks. Mariana Królikowskiego (Pasterz Stowarzyszenia Życia Apostolskiego “Koinonia św. Pawła”, konsultor Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji).

Więcej…


kongres2Dnia 26.05.2007 w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła w Kielcach odbył się Kongres Maryjny: „MARYJA – NIEWIASTA WIARY”, który zgromadził przedstawicieli ruchów i wspólnot katolickich z naszej diecezji. Prowadzący: ks. Marian Królikowski

 


kongres1

W dniach 19 – 21.04.2002 w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „św. Pawła” w Kielcach odbyła się Konferencja Ewangelizacyjna „NOWA EWANGELIZACJA DROGĄ KOŚCIOŁA W III TYSIĄCLECIU”. Konferencja ta została zorganizowana przez Katolickie Stowarzyszenie w służbie Nowej Ewangelizacji „Koinonia św. Pawła” w Kielcach we współpracy z Diecezjalną Radą Ruchów Katolickich, patronował jej Ks. Bp Marian Florczyk.

Prowadzący:
P. Hose Prado Flores z Meksyku,
Ks. Prof. Józef Kudasiewicz z Kielc,
Ks. Marian Królikowski z Kielc.
W konferencji uczestniczyło 170 osób z Polski i zagranicy.