Wyjazd dzieci i młodzieży do Kasiny Wielkiej

Już od kilku lat nasza Wspólnota organizuje w wakacje wyjazdy rekolekcyjno-wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży, którzy gromadzą się przy naszej Wspólnocie lub są w jakiś sposób z nami związani. W tym roku 16 osobowa grupa "młodych ewangelizatorów" spędziła z nami tydzień w Kasinie Wielkiej (Beskid Wyspowy). Tegorocznym tematem wyjazdu były "Osiem relacji ucznia Jezusa". Nasze w...

Rekolekcje dla Osób Konsekrowanych

Tego roku przeżywaliśmy w naszej Wspólnocie dwie tury rekolekcji dla osób konsekrowanych. Pierwsza tura odbyła się od 19 do 25 czerwca, druga od 31 lipca do 6 sierpnia. Temat rekolekcji brzmiał następująco: "Abraham – człowiek, który usłyszał i zobaczył Słowo Boga". Pochylając się nad życiem i wiarą Abrahama – człowieka Bożego, ojca mnóstwa narodów, ojca obietnicy – próbowaliśm...

Kurs „Paweł”

Od 14 do 23 lipca w naszym Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „św. Pawła” prowadziliśmy Kurs „Pawła”, w którym uczestniczyły osoby z różnych stron Polski. Formowaliśmy nowych ewangelizatorów dla dzieła nowej ewangelizacji. Grupa ta wyjątkowo radośnie, twórczo i wspólnotowo przygotowywała się do głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, który jest Jedynym naszym Zbawicielem i ...

„Koinonia św. Pawła” w Dębowcu

W tym roku po raz pierwszy wraz z grupą 10 osób pojechaliśmy do Dębowca na XXX Saletyńskie Spotkanie Młodych (10-14.07). Pobyt ten poprzedziły dwa dni przeznaczone na wędrówkę po Beskidzie Małym, integrację w grupie oraz formację duchową. Uczyliśmy się budować relacje ucznia Jezusa. To wszystko odbywało się w małej wiosce Folusz. Natomiast w Dębowcu działo się rzeczy wiele. Wsz...

Święto Patronalne i śluby wieczyste we Wspólnocie św. Pawła

29 czerwca - Uroczystość Świętych Piotra i Pawła - przeżywaliśmy Święto Patronalne naszej Wspólnoty i Odpust parafialny. Eucharystii przewodniczył ks. Paweł Tambor – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Tego dnia również s. Katarzyna Feduś złożyła śluby wieczyste we Wspólnocie św. Pawła. Dziękujemy licznie zgromadzonym parafianom, przyjaciołom i członkom wspólnoty ...
Strona 1 z 51234...Ostatnia »