Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła”
zaprasza młodzież w wieku 13-20 lat na:  

     SPOTKANIE MŁODYCH      oltarzslowoZE SŁOWEM BOŻYM

 21 kwietnia (sobota) 2018 r.

 Siostry i bracia zapraszają Cię bardzo, przyjeżdżaj śmiało i zabierz kogoś ze sobą koniecznie!!!

Temat: zostanie wkrótce podany….

W PROGRAMIE:
10.00 Rozpoczęcie  
czas na budowanie więzi 
czas na Słowo 
czas na relaks 
czas na agapę (obiad)
czas na warsztaty
czas wejścia na szczyt (Eucharystia)
17.00 Zakończenie

Zgłoś swój udział najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem spotkania i zabierz ze sobą Biblię!
Koszt udziału: 10 zł

MIEJSCE:
Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła
ul. Bęczkowska 53A; 25-411 Kielce
tel (41) 368-57-03; 606 124 328;
e-mail: r.missio@complex.com.pl