W programie m.in.:
10.00 rozpoczęcie
czas na budowanie więzi
czas na Słowo
czas na dobre gry i zabawy
czas na agapę (obiad)
czas na muzykowanie
czas wejścia na szczyt
17.00 zakończenie

Przynieś ze sobą instrument (jeśli grasz)
oraz ofiarę za obiad.