Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach
zaprasza do udziału w Konferencji

„JEZUS I KOBIETY”

Data: 14 stycznia (niedziela) 2018r.

Program
9.00  Rozpoczęcie. Jutrznia
9.30  Konferencja: Jezus i kobiety
10.30  Przerwa
11.00 Eucharystia
12.00 Zakończenie

Miejsce: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła, Kielce, Bęczkowska 53a

Prowadząca: s. Lisa Cremaschi

Lisa Cremaschi jest mniszką z Monastycznej Wspólnoty w Bose (Italia). Po długim pobycie w greckich monasterach zajęła się literaturą patrystyczną Kościoła Wschodniego, tłumacząc i komentując liczne teksty starożytne. Od wielu lat podejmuje posługę głoszenia Słowa Bożego w parafiach i wspólnotach zakonnych.

Zgłoś swój udział: 41 368 57 03 lub 606 124 328