• Wkrótce

  Data: 30 marca-2 kwietnia 2023 r.

    Temat: Spotkania z Miłością, która sięga poza śmierć   „Jezus miłował Martę i jej siostrę (Marię) i Łazarza” (J 11,5)   W każdej Eucharystii prosimy Pana: „Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na…

 • Wkrótce

  Data: 28.04-02.05.2023 r.

    REKOLEKCJE „Usłyszeć Słowo Boże” („Lectio divina” w życiu chrześcijanina i we wspólnocie Kościoła) „Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym   bogactwem…” (Kol 3, 16). Jak przyjąć to bogactwo Słowa? Jak…

 • Wkrótce

  Data: 07-16.07.2023 r.

    Każdy z nas – chrześcijan – jest wezwany przez Chrystusa do głoszenia Ewangelii. Dlatego podczas Kursu Pawła formujemy nowych ewangelizatorów dla dzieła Nowej Ewangelizacji. Jeśli chcesz innym głosić Jezusa, a nie wiesz…

 • Wkrótce

  W każdą środę

    „Mnie, została dana ta łaska: ogłosić poganom jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy” (Ef 3,8-9). Wspólnota „Koinonia…

Skip to content