świadectwa

Rekolekcje „Życiodajna moc wiary”

 

Dla mnie rekolekcje to czas zatrzymania się i umocnienia więzi z Panem Bogiem. W tym czasie On głęboko przemawiał do mego serca, by ponownie wzmocnić moją wiarę przez Jego moc wypływającą z Jego słowa. Ono pokazało mi, że warto ponownie powierzyć się Jemu z ufnością, by On mógł dotknąć mnie swoją łaską, bo On jest mocą Boga daną nam dla naszego zbawienia. Dziękuję Mu bardzo, że nieustannie odnawia we mnie człowieczeństwo przez swoją łaskę. Choć mam wiele słabości, to wiem, że On mnie zawsze szuka i swym dotykiem czyni mnie dzieckiem Boga. W Nim jest siła, z której mogę czerpać moc do lepszego życia.

Basia

 

Uczestniczyłam w rekolekcjach prowadzonych przez Koinonię Św. Pawła w Kielcach, na temat „Życiodajna moc wiary”, za pośrednictwem video-konferencji, pozostając w moim własnym domu w Tulonie we Francji. Podczas rekolekcji słuchałam Słowa Bożego, Słowa Chrystusa i słowa wiary tych, którzy mnie poprzedzili. Spotkałam na nowo Chrystusa, co skłania mnie do miłowania Go i do wiary w Niego. Dotykam Go poprzez wiarę i zarazem jestem dotykana przez Niego, przez Jego miłość, która daje mi życie, wyzwala, przebacza i uzdrawia. Będąc uważną na Jego Słowo, doświadczam tego, że On działa we mnie i w moim życiu. Jezus daje mi swojego Ducha mocy i pokoju. Żyjąc dla Niego i w Nim, On zmienia moje życie na drodze, która mnie do Niego prowadzi.

Simone

 

Kochana Wspólnoto! Dziękuję Wam za piękne rekolekcje, w jakich uczestniczyłam on-line 3-krotnie. Ta forma bardzo mi odpowiada, bo fizycznie nie mogłabym być. Już nie mogę doczekać się następnych w listopadzie. Tak bardzo przybliżacie mi Słowo Boże! Cieszy mnie także zakończenie każdego dnia kompletą. Jeszcze raz serdecznie dziękuję! Szczęść Boże!

Zofia

 

 

Skip to content