Aktualności

Świadectwa wiary z rekolekcji „Miłość, która wszystko zwycięża”

 

Od 15 do 21 czerwca ks. Marian Królikowski prowadził rekolekcje on-line, pt: „Miłość, która wszystko zwycięża” dla osób konsekrowanych. W rekolekcjach tych uczestniczyli także członkowie naszej Wspólnoty. Pochylając się nad Słowem Bożym z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła, odkrywaliśmy prawdę o Bożej miłości, która w Jezusie Chrystusie objawiona, pokonała śmierć i stała się dla nas źródłem miłości wobec naszych braci. 

 

 

Oto świadectwa kilku osób:

 

 

 

 

Rekolekcje były dla mnie czasem szczególnego zasłuchania się w Słowo Boże. Rozważając Pierwszy List św. Jana Apostoła, głębiej poznawałam miłość Boga do mnie. Na nowo odkrywałam jej miłosierne oblicze w człowieczeństwie Jezusa Chrystusa. Im częściej pochylałam się nad Słowem, tym otrzymywałam wyraźniejsze wezwanie, aby stawać się świadkiem miłosierdzia Pana. Nie chodzi o nadzwyczajne czyny, ale o codzienne małe gesty miłości okazywane innym. Troska, odpowiedzialność, poświęcenie w służbie dla braci i sióstr budują jedność i miłość we Wspólnocie oraz pozwalają doświadczyć prawdy, że wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Dziękuję Panu Bogu za bogactwo tegorocznych rekolekcji.

s. Katarzyna


Dziękuję za temat rozważań rekolekcyjnych „Miłość, która wszystko zwycięża” – Pierwszy List Świętego Jana. Z wysłuchanego tekstu głęboko zapadło mi opowiadanie o dwójce przyjaciół. Jeden z nich zadał pytanie, czy ty mnie kochasz? –  odpowiedz była taka sama jak Piotra do Jezusa – Tak. Pytanie powtórzyło się jak w Ewangelii trzykrotnie  i odpowiedzi również idealnie takie same. Natomiast czwarte pytanie wybrzmiało ponadprogramowo: Czy Ty wiesz z jakiego powodu cierpię? I wciąż to pytanie brzmi w moim sercu: z jakiego powodu ludzie żyjący obok mnie cierpią? co przeżywają? dlaczego tak szybko w sercu ich wielokrotnie osądzam?

Myśli, które pozostały po konferencjach to:
– Drogą światłości kroczy ten, kto jest oświetlony przez Boga. Światło oświeca, daje blask, światło pokazuje również cienie i braki miłości.
– Miłość toczy walkę.
– Ludzie będący blisko Chrystusa, są bliżej siebie. Czy moja bliskość z Bogiem jest zbliżeniem do bliźniego?

Niech Bóg będzie uwielbiony w czasie świętych rekolekcji.

s. Celina


Rekolekcje na podstawie Pierwszego Listu św. Jana Apostoła, uświadomiły mi, że miłość jest darem Boga, ale nie jest pasywnym darem. Tę miłość trzeba pielęgnować, choć ona wszystko przetrzyma i zwycięża. Jezus nadał miłości konkretny kształt i wskazał nam, byśmy miłowali się tak, JAK On nas umiłował. To wysoki pułap i nie mam złudzeń, że nie uda się nam go osiągnąć, bo zarówno ja, jak i moje siostry, i bracia są grzesznikami. Ale ta dążność, by kochać jak Jezus, nieustannie nas ożywia. I tu właśnie jest miejsce na moją wiarę: wierzę, że spełni się obietnica i „będę” miłować, bo wierzę, że Bóg mnie kocha i ta wiara jest źródłem mojej miłości do innych, bo liczy się wiara, która działa przez miłość. Obym nie stawiała Bogu przeszkody w tym, by On mógł kochać ludzi przeze mnie.

s. Kinga


Skip to content