W każdą środę w naszej Wspólnocie odbywają się spotkania modlitewne, podczas których uwielbiamy naszego Pana Jezusa Chrystusa i pochylamy się nad Jego Słowem, aby Go poznać, aby poznać siebie i umocnić swoją wiarę. Osobiste i prawdziwe spotkanie z Jezusem obecnym w Słowie Bożym, zawsze zmienia jakość naszego życia: nic nie pozostaje takie jak przedtem.

W tym roku podejmiemy następujący temat:BIBLIA JEST DLA CIEBIE”.

„Pisma Święte mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu w Chrystusie Jezusie” (por. 2 Tm 3,14-17). Wierzymy w moc Słowa Bożego, gdyż ono  zmienia jakość naszego życia: nic nie pozostaje takie jak przedtem. Natchnione Duchem Świętym, jedynie Słowo zawarte w Piśmie Świętym ma zdolność objawić nam „Boży projekt życia” dla każdego człowieka. Chociaż „szacunek katolików do Pisma Świętego nie ma granic, to jednak wyrażany jest głównie przez to, że trzymają się oni z daleka od Biblii” (Paul Claudel).

Rozpoczynając kolejny cykl formacyjny, pragniemy podjąć zgłębianie różnych biblijnych tematów, problemów i pojęć, aby pozytywnie odpowiedzieć na ten pełen ironii zarzut o „ignorancję biblijną” ludzi Kościoła.

Weźmiemy do ręki Pismo Święte, będziemy je cierpliwie zgłębiać, aby wejść w „ducha Biblii”. Mamy nadzieję, że przybliży nas to, do „biblijnego sposobu myślenia”: do obrazu człowieka, świata i Boga, który przynosi nam Biblia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w całorocznym „kursie teologii biblijnej”. 

 

Program
18.00 – Eucharystia
18.45 – wspólna modlitwa Słowem Bożym, konferencja, spotkanie w małych grupach, modlitwa wstawiennicza
20.00 – zakończenie

IMG_0527a