Świadectwo z kursu Mojżesz

Świadectwo z kursu Mojżesz

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Dobra Nowina z Wrocławia uczestniczyła w dniach 7- 12 czerwca br. w kolejnym (już dziewiątym) kursie SNE prowadzonym przez Wspólnotę Koinonia św. Pawła z Kielc – tym razem w kursie Mojżesz.

Od 7 lat pełnię posługę lidera wspólnoty. Wiąże się to z ogromną odpowiedzialnością i trudem, bowiem kosztuje wiele czasu, wiele wyrzeczeń i wiele ryzyka. Przynosi oczywiście dużo radości, ale także dużo problemów, pytań, wątpliwości. Wymaga umiejętności podejmowania decyzji i szerokiego spojrzenia – na dobro każdej osoby indywidualnie, dobro całej wspólnoty, dobro naszej Parafii. Trzeba więc patrzeć dalej, mieć szersze horyzonty, mieć wizję prowadzenia ludzi, za których jest się w jakiejś mierze odpowiedzialnym. Nie ukrywam, że pełniąc posługę lidera borykam się z różnymi trudnymi doświadczeniami, bo szczerze kochając siostry i braci ze swojej wspólnoty nierzadko doświadczam również wiele smutku, bólu, rozczarowań, osamotnienia i niezrozumienia. Dokładnie tak jak Możesz. Ten kurs pomógł mi wiele zobaczyć, zrozumieć, odnaleźć odpowiedzi na moje pytania i wątpliwości, odnaleźć lekarstwo na moje bolączki i osamotnienie, pokazał mi moje błędy i słabe strony, udzielił konkretnych rad, a przede wszystkim odnowił moje powołanie i moją służbę.  Odnowił moją miłość do Pana i Jego Kościoła, odnowił miłość do mojej Wspólnoty, do moich braci i sióstr. Usłyszałam na nowo, że Bóg potrzebuje mnie do realizacji swojego planu zbawienia. Nie muszę się niepokoić tym, że wiele brakuje mi do świętości. Najważniejsza jest moja przyjaźń z Bogiem, moja zażyłość z Bogiem. Ona ma być zawsze źródłem mojej siły, pokoju, radości i gorliwości w służbie, tak jak była dla Mojżesza.

Jestem pełna nadziei, że uczestnictwo w kursie Mojżesz wyda piękne owoce w moim życiu, w mojej posłudze, w życiu osobistym wszystkich uczestników, jak i w naszym życiu wspólnotowym. Każdy z nas głęboko przeżył wszystkie jego treści. One ciągle w nas pracują. Myślę, że letni czas wakacji i urlopów będzie okazją do wracania do tych treści, które niesamowicie poruszyły nasze serca i umysły. A potem trzeba będzie wdrażać je w nasze codzienne życie.

Dziękuję Panu Bogu za ten wspaniały czas – osobistego i wyjątkowego spotkania z Nim, z naszymi Drogimi Siostrami z Koinonii św. Pawła, które bardzo nas ubogacają i formują w szkole duchowej z najwyższej półki, za czas przebywania z naszą wspólnotą Dobrą Nowiną.

Wszyscy pragniemy być Mojżeszami, który jest przede wszystkim zaprzyjaźniony z Bogiem, który kocha swój lud i dąży nade wszystko do tego, aby wszedł on do ziemi obiecanej, aby zakosztował pełnej wolności, pełnej miłości, pełnego szczęścia, które przez Swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie wysłużył nam nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus.

A więc z żywą nadzieją i gorliwością każdego dnia tu na ziemi podążajmy i prowadźmy z wielką miłością i ofiarnością innych do Ziemi Obiecanej – do Kanaanu – czyli Niebieskiego Jeruzalem.

 Magdalena Pajączkowska
Wspólnota Dobra Nowina, Wrocław.

 

 

 

Skip to content