Zespół ds. Nowej Ewangelizacji

 

Zespół do spraw Nowej Ewangelizacji powstał decyzją Konferencji Episkopatu Polski podjętą na 356. Zebraniu Plenarnym w dniach 14-16 października 2011 r. 

18 listopada 2021 r. podczas 390. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski na przewodniczącego Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji został wybrany ks. biskup Artur Ważny – biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. 14 marca 2022 r. biskupi powołali nowy skład Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP.

Oficjalna strona Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP: www.nowaewangelizacja.org

 

 

 

 

Skip to content