Synod Biskupów

Wielki nakaz, który Jezus pozostawił Apostołom przed wstąpieniem do nieba jest wciąż aktualny, dlatego Kościół stale go ponawia i wzywa wszystkie swoje dzieci do zaangażowania się w dzieło ewangelizacji, nowej ewangelizacji. W 1979 roku w Nowej Hucie Jan Paweł II po raz pierwszy wezwał cały Kościół do podjęcia nowej ewangelizacji. Papież Benedykt XVI podjął kolejny krok i 21 września 2010 roku wydał List Apostolski w formie motu proprio „Ubicumque et semper” (Wszędzie i zawsze), wraz z którym powołał do istnienia nową dykasterię Kurii Rzymskiej: Papieską Radę do Spraw Promocji Nowej Ewangelizacji. Benedykt XVI zwołał XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej, które odbyło się w dniach od 7 do 28 października 2012 roku. Dokumentem przygotowującym to wydarzenie były Lineamenta opracowane przy współpracy z Radą Zwyczajną Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. Natomiast tekstem stanowiącym podstawę pracy Synodu był dokument: Instrumentum Laboris. Po Synodzie przedstawiono Propositiones, sformułowane w 58 punktach, stanowiące materiał do posynodalnej adhortacji apostolskiej, która ukazała się na zakończenie Roku Wiary 24 listopada 2013 r. Została ogłoszona przez Papieża Franciszka p.t. Evangelii gaudium.

Skip to content