• Aktualności

    Nowa Encyklika Papieża Franciszka

      3 października w Asyżu Papież Franciszek podpisał swoją trzecią Encyklikę „Fratelli tutti” („Wszyscy jesteśmy braćmi”), poświęconą braterstwu i przyjaźni społecznej. Braterstwo i przyjaźń społeczna są drogami wskazanymi przez Papieża, aby budować lepszy…

Skip to content