Aktualności

„Weekend pod dębem”

 
 
Już kolejny raz s. Kinga i s. Julia, które uczą w Zespole Szkół nr 3 w Kielcach, zorganizowały warsztaty artystyczne połączone z formacją duchową dla chętnych uczniów. Czas przeżyty w pobliskim Kaczynie (1-3.10) służył ewangelizacji, wzajemnej integracji, a także konkretnej pracy z własnymi talentami. Motywem przewodnim była perykopa o uczniach z Emaus, co pomogło młodzieży zmierzyć się z własnymi rozczarowaniami i pozwolić Jezusowi dokonywać uzdrowienia serc. Mamy nadzieję, że te dni pozostawią trwały ślad w życiu wiary młodych ludzi. 
 
 
Skip to content