Wkrótce

Termin: 12-15 lipca 2021

 

Ponieważ w czasie pandemii nie możemy organizować rekolekcji z pobytem w naszym Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „św. Pawła” w Kielcach, dlatego także tym razem pragniemy zaproponować i zaprosić Was do udziału w rekolekcjach on-line.

Temat: Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła

Jezus rzekł do Matki: « Niewiasto, oto syn Twój ». Następnie rzekł do ucznia: « Oto Matka twoja ». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27).

Cel: Ukazać kim jest dla nas osoba Maryi i jaką relację mamy z Nią budować.

Rekolekcje, które proponujemy, pomogą nam odkryć Maryję jako Matkę Chrystusa i Matkę Kościoła oraz Jej rolę w zbawczym planie Boga i poprzez wiarę przyjąć Ją do naszego życia jako swoją Matkę.

Wszystkich uczestników zapraszamy do wspólnej wędrówki drogą rozważania Słowa Bożego: droga ta zawiera dwa komplementarne etapy, które prowadzą nas „przez Maryję do Jezusa” oraz „przez Jezusa do Maryi”. Każdy krok naszej drogi rekolekcyjnej postawimy trzymając Słowo Boże w ręku jak „lampę” (Ps 119, 105), aż zajaśnieje światło prawdy i chwały na obliczu Maryi i Kościoła naszej Matki.

Maryja jest Matką Jezusa, Ona też została ustanowiona i dana przez Jezusa jako Matka wszystkim uczniom, którzy w Niego wierzą i których Jezus miłuje. Ale Matką każdego ucznia Jezusa jest również Kościół, którego Maryja jest zapowiedzią, ucieleśnieniem i wzorem.

Proponując te rekolekcyjne rozważania, już teraz pierwsze kroki kierujemy ku Maryi i prosimy: Maryjo, Matko Kościoła, módl się za nami!

 Program: Poniedziałek – czwartek: godz. 19.30 – 21.00

 

Spotkania rekolekcyjne będą prowadzone w formie wideo-konferencji, dla zamkniętej grupy osób, za pomocą prostego w obsłudze programu Zoom.

Aby uczestniczyć w proponowanych rekolekcjach, należy:

 1. Wysłać zgłoszenie, wypełniając formularz znajdujący się poniżej;
 2. Zadzwonić pod nr telefonu 606 124 328, w godz. 12.00 – 14.00, aby upewnić się, że zostało się przyjętym;
 3. Po potwierdzeniu przyjęcia na rekolekcje on-line, na adres mailowy zostanie wysłany link z instrukcją, aby zalogować się do wirtualnej sali, w której będą odbywały się spotkania.

Do uczestnictwa w wideo-konferencji można korzystać z komputera i innych urządzeń mobilnych, takich jak: tablety, telefony z dostępem do sieci (iOS, Android).

Aby wziąć udział w kosztach organizacyjnych, wesprzeć nasze życie oraz dzieła modlitwy i ewangelizacji realizowane przez Wspólnotę „Koinonia Św. Pawła” w Kielcach, możesz złożyć dobrowolną ofiarę, za którą będziemy wdzięczni. 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Formularz zgłoszeniowy

REKOLEKCJE "Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła"
 • UWAGA: Warunkiem przyjęcia na rekolekcje jest kontakt telefoniczny po wysłaniu zgłoszenia.
  0
 • Termin: 12-15 lipca 2021 r. Ofiara dobrowolna W SYTUACJI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W REKOLEKCJACH PROSIMY O POWIADOMIENIE.
  1
 • Imię*
  2
 • Nazwisko*
  3
 • Adres e-mail*
  4
 • Stan cywilny*
  5
 • Wiek*
  6
 • Zawód*
  7
 • Adres*Prosimy o podanie wraz z kodem pocztowym.
  8
 • Telefon kontaktowy*
  9
 • Wspólnota/Parafia*
  10
 • Funkcje we Wspólnocie/Parafii*
  11
 • Imię i nazwisko Duszpasterza parafii lub kierownika duchowego*
  12
 • Nr telefonu Duszpasterza parafii lub kierownika duchowego*
  13
 • Uwagi*
  14
 • 15

 

 

 

Skip to content