Aktualności

Tajemnica Ciała i Krwi Chrystusa

 

„Przystąp do tego Chleba, a otrzymasz go. O tym Chlebie powiedziano: „Wszyscy, którzy oddalają się od ciebie, giną” (Ps 72, 27). Jeżeli oddalisz się odeń, zginiesz. Jeżeli doń się zbliżysz, żyć będziesz. To jest Chleb życia. Kto pożywa życie, nie może umrzeć. Jakże mógłby umrzeć ten, którego pokarmem jest życie? Jakże mógłby utracić siły ten, którego pokarmem jest życie? Jakże mógłby utracić siły ten, co ma w sobie życiodajną substancję?

Przystąpcie doń i nasyćcie się, bo On jest Chlebem.

Przystąpcie doń i pijcie, bo On jest krynicą.

Przystąpcie doń i oświećcie się, bo On jest światłem.

Przystąpcie doń i uzyskajcie wolność, bo gdzie jest Duch Pański, tam wolność (2 Kor 3, 17).

Przystąpcie doń i uzyskajcie rozgrzeszenie, bo On jest odpuszczeniem grzechów.

Pytacie, kim On jest? Posłuchajcie Jego słów: „Jam jest chleb żywota; kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto wierzy we Mnie, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6, 35).

Św. Ambroży, In Ps 118, 18.

 

„Jezus, nasz Pan, wziął w swe ręce chleb – na początku był to tylko chleb – pobłogosławił, uczynił nad nim znak krzyża i konsekrował go w imię Ojca i w imię Ducha Świętego, łamał go i rozdzielał po części wśród uczniów. W swej miłosiernej dobroci nazwał chleb swoim Ciałem żywym i On sam napełnił Go Duchem Świętym. Wyciągnąwszy rękę dawał uczniom swoim chleb konsekrowany swoją Prawicą. Bierzcie – mówi – i jedzcie z niego wszyscy, z tego, co zakonsekrowało moje słowo. Nie sądźcie, że to, co wam teraz daję, jest chlebem: bierzcie go, jedzcie go, nie łamcie go na okruchy. To, co nazwałem moim Ciałem, jest nim w rzeczywistości. Najmniejsza cząstka może uświęcić tysiące dusz i wystarcza, aby dać życie tym wszystkim, którzy je otrzymają. Bierzcie i jedzcie z wiarą nie wątpiąc, bo to jest moje Ciało i ten, kto spożywa z wiarą, spożywa z nim ogień i Ducha Bożego. Dla tego zaś, kto spożywa bez wiary, jest to tylko chleb zwyczajny. Ale ten, kto spożywa z wiarą chleb konsekrowany w imię moje, jeśli jest czysty, zachowa swą czystość, jeśli zaś jest grzesznikiem, otrzyma przebaczenie. Ten, kto go odrzuca, gardzi i znieważa, niech wie dobrze, że znieważa Syna, który powiedział i prawdziwie uczynił z chleba swoje Ciało. Bierzcie i jedzcie z niego wszyscy, a przez niego pożywajcie i Ducha Świętego, bo to jest prawdziwie moje Ciało, a ten, kto je pożywa, żyć będzie wiecznie. To jest chleb z nieba, chleb, który zstąpił z wysoka na te niskości. Ta manna, którą Izraelici jedli na pustyni, którą zbierali i którą pogardzili, chociaż spadła z nieba, ona to właśnie była figurą tego chleba duchowego, który otrzymaliście dzisiaj. Bierzcie i jedzcie z niego wszyscy – przez ten chleb jecie moje Ciało, prawdziwe Ciało, źródło odpuszczenia grzechów. Ja jestem chlebem życia (J 6, 48)…

Gdy uczniowie otrzymali z prawicy Jezusa kielich zbawienia, zbliżyli się i wszyscy pili, jedni po drugich. Dając im kielich do picia Chrystus wyjaśnił, że kielich, który piją, jest kielichem Jego Krwi: To jest moja prawdziwa Krew, która zostanie wylana za was wszystkich. Bierzcie i pijcie ja wszyscy. To jest Nowe Przymierze we Krwi mojej. Będziecie czynili to, co widzicie, że ja czynię, na moją pamiątkę (Łk 22, 19 n). Gdy gromadzicie się w Kościele we wszystkich krajach w imię moje, czyńcie to, co ja uczyniłem na moją pamiątkę: spożywajcie moje Ciało i pijcie moją Krew”.

Św. Efrem Syryjczyk

 

Skip to content