Aktualności

Spotkania środowe: Eucharystia daje życie

Kościół, prowadzony przez Ducha Świętego, tworzy czasy i przestrzenie łaski, kiedy podejmuje pewne okazje do specjalnych treści religijnych i odpowiednich środków uświęcenia, i kiedy zwołuje wspólnotę wierzących, aby ją odnowić w życiu i jej misji.

Takim czasem łaski, jest trzyletni program duszpasterski Kościoła w Polsce (KEP) „Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła”, który obowiązuje w latach 2019-2022. Na trzy kolejne lata realizacji programu zostały wyznaczone tematy:

  • „Eucharystia – tajemnica wyznawana”,
  • „Eucharystia – tajemnica celebrowana”,
  • „Eucharystia – wezwanie do świętowania i apostolatu”.

Ponieważ cały Kościół został wezwany do pełniejszego rozpoznania tajemnicy Eucharystii, dlatego idąc w ślad za tą propozycją duszpasterską Konferencji Episkopatu w Polsce, podejmujemy jako „Koinonia św. Pawła” nasz temat całorocznych konferencji: Eucharystia daje życie.

Nasze rozważania, będą oparte o treść Adhortacji Apostolskiej Sacramentum Caritatis, Ojca Świętego Benedykta XVI, „O Eucharystii, Źródle i Szczycie życia i misji Kościoła”.

Świadomi naszego powołania do Nowej Ewangelizacji, pamiętamy, że powinność ta, nieustannie wypływa z Eucharystii, „źródła i szczytu wszelkiej ewangelizacji”[1].

Pan przyszedł „aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne” (J 6, 40). „Ciało Chrystusa jest dla życia świata” (por. J 6, 52). „Kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57). Dobry Pasterz przyszedł po to, aby ludzie mieli życie i mieli je w obfitości (por. J 10, 10).

Serdecznie zapraszamy do udziału we wspólnej modlitwie i refleksji!

[1]             Por. SC, nr 9; PO, nr 5-11;  SC, nr 10.

Skip to content