Aktualności

Rekolekcje dla osób konsekrowanych

 

„Żyjemy dla Pana” – oto temat rekolekcji dla osób konsekrowanych, które od 17 do 23 czerwca ks. Marian Królikowski prowadził w naszej Wspólnocie. Kluczowy dla naszych rozważań był fragment z Rz 14,7-9:

„Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi.

Pochylając się nad Słowem Bożym z Listu Rzymian, zgłębialiśmy Dobrą Nowinę o miłości Boga do nas grzeszników oraz tajemnicę nowego życia w Jezusie Chrystusie, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał. Konfrontując nasze życie ze Słowem Bożym, zostaliśmy wezwani, aby zmienić życiowy „punkt ciężkości” z ,,ja” na Bóg, zgodnie ze słowami św. Pawła: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20).

Motywacją do takiej życiowej decyzji jest to, że „my już należymy do Pana” (Rz 14,8), a to z tego powodu, że Chrystus umarł i zmartwychwstał, aby być Panem (Rz 14,9), to znaczy, aby nas nabyć dla siebie, aby mieć panowanie nad nami. Ponieważ jesteśmy Pana, żyjemy więc dla Pana! Właśnie ta prawda stanowi punkt dojścia i ukoronowania całej naszej życiowej wędrówki oraz naszej drogi życia konsekrowanego. Zwieńczeniem naszej drogi ze Słowem Bożym było nasze wyznanie wiary:  Jezus jest moim Panem! Moje życie należy do Pana!

 

 

Skip to content