Aktualności

Podziękowanie i bliskość w modlitwie

 

Drodzy Przyjaciele i Parafianie: Chrystus zmartwychwstał!

Pozdrawiamy wszystkich tym chrześcijańskim i braterskim pozdrowieniem oraz dziękujemy za wszelkie przejawy waszej życzliwości i bliskości z nami w tych dniach: za okazane nam na różne sposoby życzenia, dary i modlitwę za nas.

Dzięki Bogu, nasze życie we Wspólnocie przebiega dotychczas bez problemów zdrowotnych. Pisząc te słowa, pragniemy wyrazić Wam naszą wdzięczność i bliskość w codziennej modlitwie i dzielonych trudach izolacji społecznej. Przez ostatnie 20 lat wspólnej drogi życia, wiary i modlitwy nawiązaliśmy więzy wspólnoty z bardzo szerokim gronem różnych osób, różnych stanów i zawodów. Naszą modlitwą obejmujemy więc: mieszkańców parafii; rodziców i dzieci; młodzież i studentów z grup modlitewnych; osoby konsekrowane i duchownych; ubogich, którzy nas odwiedzają; wszystkich przyjaciół z Polski i z zagranicy, którzy nam towarzyszą w mediach społecznościowych.

Pragniemy wyrazić Wam naszą bliskość, podziękowanie i modlitwę. W naszej wspólnotowej modlitwie Liturgii Godzin oraz Eucharystii – sprawowanej zgodnie z zarządzeniami władz kościelnych i państwowych, dotyczących ochrony zdrowia nas wszystkich – jak również w modlitwie osobistej, zanosimy Was wszystkich przed Oblicze Boga i powierzamy Panu, prosząc, aby dał nam siłę dla pokonania tej próby wiary i życia.

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.

 

Ks. Marian Królikowski oraz Wspólnota „Koinonia św. Pawła” w Kielcach

 

 

 

Skip to content