Aktualności

Ogłoszenie

 

W związku z wprowadzeniem przez władze państwowe nowych zasad bezpieczeństwa dotyczących walki z pandemią koronawirusa w Polsce, które ograniczają liczbę uczestników Mszy świętej do 1 osoby na 10m kw. powierzchni budynku kościoła, informujemy że:

z dniem 17.05.2020r., w „Koinonii św. Pawła”, dopuszczalna liczba uczestników liturgii Eucharystii wynosi 30 osób, nie licząc księży i osób posługujących. W czasie liturgii obowiązuje używanie masek ochronnych.

Decyzję o uczestnictwie w liturgii prosimy podejmować osobiście, w zależności od ilości osób przebywających już w Kościele.

Jednocześnie przypominamy, że Biskup Kielecki Jan Piotrowski udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. w Diecezji Kieleckiej, aż do odwołania. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej nie jest grzechem.

Zachęcamy, osoby korzystające z dyspensy, aby trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez udział we Mszy Świętej transmitowanej za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu. Zachęcamy, do wspólnej z nami modlitwy Liturgii Godzin (jutrznia i nieszpory) za pośrednictwem naszej strony internetowej (zakładka: „Aby modlić się razem z nami”). Zapewniamy o naszej za Was wszystkich modlitwie i serdecznie o nią prosimy.

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.

 

Koinonia św. Pawła w Kielcach

 

 

Skip to content