Aktualności

Ogłoszenie

 

W związku z wprowadzeniem przez władze państwowe nowych zasad bezpieczeństwa dotyczących walki z pandemią koronawirusa w Polsce, które znoszą ograniczenia liczby uczestników Mszy świętej przebywających w budynku kościoła, informujemy że:

z dniem 31.05.2020 r, w „Koinonii św. Pawła”, liczba uczestników liturgii Eucharystii nie podlega ograniczeniom.

W czasie liturgii obowiązuje zachowanie zalecanej odległości oraz używanie masek ochronnych.

Jednocześnie informujemy, że Biskup Kielecki Jan Piotrowski, dekretem z dnia 29 maja 2020 r. (Nr OA – 69/20), odwołał z dniem 1 czerwca 2020 r. dyspensę od obowiązku udziału we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane.

Osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem i zdecydują się pozostać w domu, zachęcamy, aby nadal trwały na modlitwie w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez udział we Mszy Świętej transmitowanej za pośrednictwem radia, telewizji lub Internetu. Zachęcamy do wspólnej z nami modlitwy Liturgii Godzin (jutrznia i nieszpory) za pośrednictwem naszej strony internetowej (zakładka: „Aby modlić się razem z nami”). Zapewniamy o naszej za Was wszystkich modlitwie i serdecznie o nią prosimy.

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.

 

Koinonia św. Pawła w Kielcach

 

 

 

 

 

Skip to content