Aktualności

Ogłoszenie

 

W związku z wprowadzeniem przez władze państwowe nowych zasad bezpieczeństwa dotyczących walki z pandemią koronawirusa w Polsce i ograniczeń w tzw. „strefie czerwonej”, informujemy że:

  • z dniem 24.10.2020r., w czasie liturgii Eucharystii w „Koinonii św. Pawła” w Kielcach, obowiązuje zachowanie zalecanej odległości oraz używanie masek ochronnych.

Jednocześnie informujemy, że Biskup Kielecki Jan Piotrowski, dekretem z dnia 23 października 2020 r. (Nr OA – 102/20) udzielił dyspensy od obowiązku udziału we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane. Dyspensa obowiązuje do odwołania.

Osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem i zdecydują się pozostać w domu, zachęcamy, aby nadal trwały na modlitwie w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez udział we Mszy Świętej transmitowanej za pośrednictwem radia, telewizji lub Internetu. Zachęcamy do wspólnej z nami modlitwy Liturgii Godzin (jutrznia i nieszpory) za pośrednictwem naszej strony internetowej (zakładka: „Aby modlić się razem z nami”). Zapewniamy o naszej za Was wszystkich modlitwie i serdecznie o nią prosimy.

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.

 

Koinonia św. Pawła w Kielcach

 

Skip to content