Aktualności

Ogłoszenie

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną oraz wspólnym komunikatem Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski (24.03.2021 r.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń mających na celu ochronę zdrowia obywateli, informujemy, że należy w kościołach zachować zasady sanitarne dotyczące zasłaniania ust i nosa maseczką, dezynfekcji rąk i odległości.

W budynkach i obiektach kultu religijnego może przebywać, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1.5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, którzy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

W związku z powyższym, informujemy że: w czasie liturgii Eucharystii w „Koinonii św. Pawła” w Kielcach obowiązuje zachowanie zalecanej odległości oraz używanie masek ochronnych.

Jednocześnie informujemy, że Biskup Kielecki Jan Piotrowski, dekretem z dnia 23 października 2020 r. (Nr OA – 102/20) udzielił dyspensy od obowiązku udziału we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane. Dyspensa obowiązuje do odwołania.

Osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem i zdecydują się pozostać w domu, zachęcamy, aby nadal trwały na modlitwie w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez udział we Mszy Świętej transmitowanej za pośrednictwem radia, telewizji lub Internetu. Zachęcamy do wspólnej z nami modlitwy Liturgii Godzin (jutrznia i nieszpory) za pośrednictwem naszej strony internetowej (zakładka: „Aby modlić się razem z nami”).

Zapewniamy o naszej za Was wszystkich modlitwie i serdecznie o nią prosimy.

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.

 

Koinonia św. Pawła w Kielcach

 

 

Skip to content