Wkrótce

Kurs formacji ewangelizatorów PAWEŁ: 3-12.07.2020

Kurs Paweł 2020 rok
(formacja ewangelizatorów)

Kurs Paweł 2020 – charakterystyka: Na tym kursie formujemy nowych ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji. Tu możesz nauczyć się głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie w formie twórczej i skutecznie.

Kurs Paweł: 3-12.07.2020
Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 600 zł

Rozpoczęcie: g. 18.00 Eucharystia (17.30 Nieszpory)
Zakończenie: g. 13.00 Obiad

Prosimy zabrać ze sobą: Biblię (Stary i Nowy Testament), brewiarz (jeśli ktoś posiada), notatnik.

Miejsce: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła (ul. Bęczkowska 53A, 25-411 Kielce).

<strong><em>Formularz zgłoszeniowy</em></strong>

Kurs Paweł
 • UWAGA: Warunkiem przyjęcia na kurs lub rekolekcje jest kontakt telefoniczny po wysłaniu zgłoszenia oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 50 zł. na konto Wspólnoty. W razie rezygnacji z udziału zaliczka nie podlega zwrotowi
  0
 • Termin: 3-12 lipca 2020. Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 600 zł. Lokalizacja: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła ul. Bęczkowska 53A 25-411 Kielce W SYTUACJI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W KURSIE PROSIMY O POWIADOMIENIE
  1
 • Imię*
  2
 • Nazwisko*
  3
 • Adres e-mail*
  4
 • Stan cywilny*
  5
 • Wiek*
  6
 • Zawód*
  7
 • Adres*Prosimy o podanie wraz z kodem pocztowym.
  8
 • Telefon kontaktowy*
  9
 • Wspólnota/Parafia*
  10
 • Funkcje we Wspólnocie/Parafii*
  11
 • Imię i nazwisko oraz numer tel. Księdza Opiekuna lub Przełożonego Zakonnego,*który wyraził zgodę na uczestnictwo w Kursie
  12
 • Czy posiadasz wykształcenie teologiczne?*
  13
 • Czy korzystasz z zakwaterowania?*
  14
 • Kursy w których się uczestniczyło*
  15
 • 16

<i><b>Przeczytaj świadectwo</b></i>

Kurs Paweł 

„Bóg jest miłością” (1 J 4, 16) i „pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni” (1 Tm 2, 4). Posłał swego Syna, „aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16).

Boski plan zbawienia toczył się, a ja byłam jakby gdzieś obok – obserwatorem, raczej skupionym na sobie. Pewnie dlatego dojrzewałam do uczestnictwa w kursie Pawła kilka lat, bo Bóg zaprasza do pracy w swojej winnicy ale nie przymusza (por. Mt 20, 6-7). Kiedy ostatecznie znalazłam się na kursie w Koinonii św. Pawła, nie było łatwo! Odsłaniając tajemnice zbawienia, Słowo Boże stopniowo kruszyło moje serce, dając zrozumienie, a w końcu też przekonanie, że tylko poddanie się Duchowi Świętemu sprawia, iż wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (Flp 4, 13).

W świetle ukazanej mi prawdy musiałam przełamać wewnętrzny opór i odsłonić się, pokonać rozmaite obawy, ograniczenia fizyczne, psychiczne, umysłowe i duchowe oraz? zapomnieć o sobie. Poddałam się, zaufałam całkowicie i powierzyłam się Jezusowi jako Panu. Wszystko po to, by zacząć doświadczać coraz pełniej zbawienia oraz bliskości i mocy Zbawiciela. Przyzywany każdego dnia Duch Święty działał również we wspólnocie : wyzwalał i uruchamiał w uczestnikach niezwykłe bogactwo talentów i możliwości, aby podczas nauczania oraz wielu twórczych zajęć praktycznych formować nas na ewangelizatorów wezwanych do udziału w Bożym planie zbawienia.

Doświadczyłam w tym szczególnym czasie przemiany serca, łaski odnowienia i ożywienia wiary, ogromu miłości Bożej, potęgi Bożego Słowa, światła i mocy Ducha Świętego oraz wielkiego dobra i wsparcia od wspólnoty. To pozwoliło mi zrozumieć i przyjąć – mimo świadomości własnej słabości – powołanie, by włączyć się w dzieło nowej ewangelizacji, by dzielić się tym, co otrzymałam, by nieść Dobrą Nowinę tam, gdzie została zapomniana i doprowadzać zagubionych do spotkania ze Zbawicielem.
Za ten niezwykły czas wzrastania „dzięki składam Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie” (por 1 Tm 1, 12). Dziękuję wszystkim prowadzącym za wszechstronne nauczanie, okazywaną serdeczność, cierpliwość i wyrozumiałość a współuczestnikom za bezcenny dar z siebie. Wszystkim, którzy mają pragnienie pracy w Bożej winnicy a jeszcze się wahają, gorąco polecam Kurs Pawła.

Bogumiła K.

 

Skip to content