Aktualności

Konferencje Rejonowe dla księży diecezji kieleckiej

W dniach 13-15 listopada 2023 r. w gmachu WSD w Kielcach oraz Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie odbywały się Konferencje rejonowe dla księży diecezji kieleckiej, Wiodącym tematem było zagadnienie formacji świeckich oraz współpraca z nimi.

Pierwszy referat wygłosił ks. prałat Dariusz Gącik – Wikariusz Sądowy, zatytułowany „Współpraca proboszcza z wiernymi świeckimi”. Ks. Gącik przedstawił w nim między innymi proces ustanowienia Parafialnej Rady Duszpasterskiej jak również jej zadania, proces konsultacyjny, warunki pełnienia funkcji PRD, jak również wskazania praktyczne.

Następnie ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło przedstawił temat: „Posługa i funkcje liturgiczne w służbie Kościoła” w wymiarze historycznym i teologicznym.

Natomiast s. dr Saumela Klimas – dyrektor Szkoły Katechistów Diecezji Kieleckiej podjęła temat: „Szkoła Katechistów Diecezji Kieleckiej, formacja i posługa katechisty w parafii”. Pierwsza Edycja Szkoły Katechistów Diecezji Kieleckiej rozpoczęła swoją działalność 9 września 2023r na którą zgłosiło się 30 osób z 18 parafii naszej diecezji i przygotowuje się do prowadzenia ewangelizacyjnej katechezy w parafii. S. Samuela w swoim wystąpieniu ukazała cel Szkoły Katechistów, program formacji oraz posługę katechisty w duszpasterskim dziele przekazywania wiary.

Spotkanie zakończyło się podaniem komunikatów duszpasterskich, modlitwą i błogosławieństwem udzielonym przez Księdza Biskupa. 

   

 

 

Skip to content